Kategoriler
C Genel Şarkı Sözleri Çevirileri

Coldplay – Everglow İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Oh they say people come
– Oh, insanlar gelir
They say people go
– Ve insanlar gider, derler.
This particular diamond was extra special
– Bu elmas gerçekten de çok özeldi.
And though you might be göne
– Ve sen gitmiş olsan da
And the world may not know
– Ve hiç kimse bunu bilmese de,
Still I see you celestial
– Seni hala göksel olarak görüyorum.

Like a lion you ran
– Bir aslan gibi koştun,
A Goddess you rolled
– Bir tanrıça gibi salınarak.
Like an eagle you circled
– Bir kartal gibi döndün,
In perfect purple*
– Kusursuz morlar içinde.

So how come things move on
– Nasıl olur da her şey devam eder ?
How come cars don’t slow
– Nasıl arabalar yavaşlamaz ?
When it feels like the end of my world?
– Ben dünyamın sonuymuş gibi hissederken ?
When I should but I can’t let you go?
– Mecbur olsam da seni bırakamazken ?

But when I’m cold, cold
– Ama üşüdüğüm zaman,
When I’m cold, cold
– Soğuk olduğunda
There’s a light that you give me
– Bana verdiğin bir ışık var
When I’m in shadow
– Gölgelerin içindeyken
There’s a feeling you give me, an everglow
– Bana verdiğin bir his var, sonsuzparlak.

Like brothers in blood
– Kan kardeşleri gibi,
Sisters who ride
– Birlikte süren kızkardeşleri..
Yeah, We swore on that night
– Evet, o gece yemin ettik
We’d be friends ’til we died
– Ölene kadar arkadaş olacağımıza.
But the changing of winds
– Fakat rüzgarların yönü,
And the way waters flow
– Ve suların akışı yüzünden,
Life as short as the falling of snow
– Hayat bir kar tanesinin düşüşü kadar kısa,
And now I’m gonna miss you, I know
– Ve şimdi seni özleyeceğimi biliyorum.

But when I’m cold, cold
– Fakat üşüdüğüm zaman,
In water rolled, salt
– Su ile aşınmış, tuzlu.
I know you’re always with me
– Hep benimle olduğunu biliyorum
And the way you will show
– Ve bunu gösterme şeklini
And you’re with me wherever I go
– Nereye gidersem gideyim benimlesin
And you give me this feeling, this everglow
– Ve bana bu hissi veriyorsun, bu sonsuzparlaklığı.

What I wouldn’t give for just a moment to hold.
– Bir an tutabilmek için neler vermezdim
Yeah, I live for this feeling, this everglow
– Evet, bu his için yaşıyorum, bu sonsuzparlaklık.

So if you love someone, you should let them know
– Bu yüzden birini seviyorsanız, bunu ona söyleyin.
Oh, the light that you left me will everglow
– Oh, bana verdiğin ışık sonsuza dek parlayacak.