Eben  – The Kids Are Alright şarkı sözleri ve türkçe anlamları

I wonder what the world before you looked like 

-Merak etmeden önce dünyanın neye benzediğini 

I guess we’ll never know (yeah) 

-Sanırım asla bilemeyeceğiz (evet) 

Losing our minds living on borrowed time 

-Borçlanan zamanda yaşayan aklımızı kaybetmek 

But at least we got our phones

-Ama en azından telefonlarımızı aldık

Tell me not to do as you do but to do as you say 

-Bana senin yaptığın gibi değil, dediğin gibi yapmamı söyle 

Saying it’s no use with the youth these days 

-Bugünlerde gençlerle işe yaramadığını söylüyor 

All these thoughts and prayers feeling so cliché 

-Tüm bu düşünce ve dualar çok klişe hissediyor 

You got us here

-Bizi buraya getirdin

You set fire to the house 

-Eve ateş açtın 

Tucked us in with a kiss goodnight 

-İyi geceler öpücüğümüzle bizi soktu 

Cut the brakes to the car 

-Frenleri araca kesin 

Said, “Get in, you’re learning to drive” 

-“İçeri gir, araba kullanmayı öğreniyorsun” dedi. 

Tied our hands behind our backs 

-Ellerimizi arkadan bağladık 

Called it a fair fight, it’s fine 

-Buna adil bir mücadele denir, sorun yok 

We’re fine

-İyiyiz

The kids are alright 

-Çocuklar iyi 

(The kids are alright, the kids are alright)                                                        

-(Çocuklar iyi, çocuklar iyi) 

The kids are alright 

-Çocuklar iyi 

The kids are alright

-Çocuklar iyi

We’ll build a tower with the bricks that you threw 

-Attığın tuğlalarla bir kule inşa edeceğiz 

Oh, stack them one by one (yeah)                                                                   

-Oh, onları tek tek istifle (evet) 

Climb to the top and enjoy the view 

-Zirveye tırmanın ve manzaranın tadını çıkarın 

You’ll never see it, you’ll be gone (mmh)

-Asla görmeyeceksin, gideceksin (mmh)

Tell me not to do as you do but to do as you say 

-Bana senin yaptığın gibi değil, dediğin gibi yapmamı söyle 

Saying it’s no use with the youth these days 

-Bugünlerde gençlerle işe yaramadığını söylüyor 

All these thoughts and prayers feeling so cliché                                               

-Tüm bu düşünce ve dualar çok klişe hissediyor 

You got us here                                                                                                

-Bizi buraya getirdin

You set fire to the house 

-Eve ateş açtın 

Tucked us in with a kiss goodnight 

-İyi geceler öpücüğümüzle bizi soktu 

Cut the brakes to the car 

-Frenleri araca kesin 

Said, “Get in, you’re learning to drive” 

-“İçeri gir, araba kullanmayı öğreniyorsun” dedi. 

Tied our hands behind our backs 

-Ellerimizi arkadan bağladık 

Called it a fair fight, it’s fine (it’s fine) 

-Buna adil bir mücadele denir, sorun yok (sorun yok) 

We’re fine (we’re fine)                                                                              

-Biz iyiyiz (iyiyiz)

The kids are alright 

-Çocuklar iyi 

(The kids are alright, the kids are alright)                                                        

-(Çocuklar iyi, çocuklar iyi) 

The kids are alright 

-Çocuklar iyi 

The kids are alright

-Çocuklar iyi

You grew up 

-Büyümüşsün 

And gave up 

-Ve pes etti 

Then fucked up, said, “Tough luck” 

-Sonra becerdin, “Zor şans” dedi 

Yeah, you grew up 

-Evet, sen büyüdün 

And gave up                                                                                                    

-Ve pes etti 

Then fucked up, said, “Tough luck”                                                                  

-Sonra becerdin, “Zor şans” dedi 

Yeah, you                                                                                                          

-Evet sen

You set fire to the house 

-Eve ateş açtın 

Tucked us in with a kiss goodnight 

-İyi geceler öpücüğümüzle bizi soktu 

Cut the brakes to the car 

-Frenleri araca kesin 

Said, “Get in, you’re learning to drive”                                                               

-“İçeri gir, araba kullanmayı öğreniyorsun” dedi. 

Tied our hands behind our backs                                                                    

-Ellerimizi arkadan bağladık  

Called it a fair fight, it’s fine (it’s fine) 

-Buna adil bir mücadele denir, sorun yok (sorun yok) 

We’re fine (we’re fine)                                                                                       

-Biz iyiyiz (iyiyiz)

The kids are alright                                                                                         

 

-Çocuklar iyi 

(The kids are alright, the kids are alright) 

-(Çocuklar iyi, çocuklar iyi) 

The kids are alright

 

-Çocuklar iyi