Kategoriler
J L Şarkı Sözleri Çevirileri

J. Cole & Lil Baby – p r i d e . i s . t h e . d e v i l İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

J. Cole & Lil Baby – Pride is the Devil

Uh
– Ah

Pride is the Devil
– Gurur şeytandır
Think it got a hold on me
– Bana bir tutun var düşünüyorum
Pride is the Devil
– Gurur şeytandır
It left so many R.I.P. 
– Çok fazla R. I. P. bıraktı. 
Pride is the Devil
– Gurur şeytandır
Think it got a hold on me
– Bana bir tutun var düşünüyorum
Pride is the Devil, yeah, uh
– Gurur şeytandır, Evet, uh

Terrified, paranoid, I’ll put you over everything to fill the void
– Korkmuş, paranoyak, boşluğu doldurmak için seni her şeyin üzerine koyacağım
And when you’re gone, will I have anything or will I be destroyed? Uh
– Ve sen gittiğinde, bir şeyim olacak mı yoksa yok mu olacağım? Ah
Terrified, paranoid, I’ll put you over everything to fill the void
– Korkmuş, paranoyak, boşluğu doldurmak için seni her şeyin üzerine koyacağım
And when you’re gone, will I have anything or will I be destroyed? Yeah
– Ve sen gittiğinde, bir şeyim olacak mı yoksa yok mu olacağım? Evet

Bright lights pass me in the city, it’s emergency
– Şehirde parlak ışıklar beni geçiyor, bu acil bir durum
I’m thankful ’cause I made it past my thirties, no one murdered me
– Şükrediyorum çünkü otuzlu yaşlarımı geçtim, kimse beni öldürmedi
Still remember vividly the nigga that pulled a gun on me
– Hala bana silah çeken zenciyi canlı bir şekilde hatırlıyorum
I’m petrified, but moving like I got no sense of urgency
– Taşlaştım, ama aciliyet duygum yokmuş gibi hareket ediyorum
Pride make a nigga act way harder than he really be
– Gurur, zencinin gerçekte olduğundan çok daha zor davranmasını sağlar
Pride hide the shame when city cut off all utilities
– Gurur, şehir tüm kamu hizmetlerini kestiğinde utancı gizler
Pride hide the pain of growing up inhaling poverty
– Gurur, yoksulluğu teneffüs ederek büyümenin acısını gizler
Pride make a nigga feel a way that you unfollowed me
– Pride yapmak bir nigga hissetmek bir yol o sen unfollowed beni
Make a nigga flash a thousand like he hit the lottery
– Bir zencinin piyangoyu vurmuş gibi bin dolar göstermesini sağla
Make a baby mama make shit harder than it gotta be
– Bir bebek anne olması gerekenden daha zor bok yapmak
Make you have to take the bitch to court to see your prodigy
– Yapmak sen var için almak the orospu için court için görmek senin prodigy
Make you have to use your last resort and pull a robbery
– Eğer son çare kullanmak ve bir soygun çekmek zorunda olun
Pride be the reason for the family dichotomy
– Gurur aile ikileminin nedeni olabilir
Got uncles and some aunties that’s too proud to give apologies
– Özür dilemek için çok gururlu amcalar ve bazı teyzeler var
Slowly realizing what the root of all my problems be
– Yavaş yavaş tüm sorunlarımın kökünün ne olduğunu fark ediyorum
It got me feeling different when somebody say they proud of me
– Birisi benimle gurur duyduğunu söylediğinde beni farklı hissettirdi

Pride is the Devil, uh
– Gurur şeytandır, uh
I think it got a hold on me
– Sanırım beni ele geçirdi.
Pride is the Devil, uh
– Gurur şeytandır, uh
It left so many R.I.P. 
– Çok fazla R. I. P. bıraktı. 
Pride is the Devil
– Gurur şeytandır
I think it got a hold on me
– Sanırım beni ele geçirdi.
Pride is the Devil, uh, yeah
– Gurur şeytandır, uh, Evet

Terrified, paranoid, I’ll put you over everything to fill the void
– Korkmuş, paranoyak, boşluğu doldurmak için seni her şeyin üzerine koyacağım
And when you’re gone, will I have anything or will I be destroyed? Uh
– Ve sen gittiğinde, bir şeyim olacak mı yoksa yok mu olacağım? Ah
Terrified, paranoid, I’ll put you over everything to fill the void
– Korkmuş, paranoyak, boşluğu doldurmak için seni her şeyin üzerine koyacağım
And when you’re gone, will I have anything or will I be destroyed? Yeah
– Ve sen gittiğinde, bir şeyim olacak mı yoksa yok mu olacağım? Evet

Too much money to count, what’s the amount?
– Saymak için çok fazla para, miktar nedir?
Check never bounce
– Asla zıplamadığını kontrol et
I gotta pay a nigga to add it up
– Bunu eklemek için bir zenci ödemek zorundayım
Then pay somebody to make sure whatever amount he say he can back it up
– Sonra birisi ona yardım ettiğini söyledi emin ne miktar para
Got racks on racks, I’m rackin’ up, stackin’ up
– Raflarda raflar var, ben rafa kaldırıyorum, istifliyorum
You’re reachin’, I’m actin’ up
– Sen uzanıyorsun, ben kalkıyorum.

Break it down, weigh it up, now bag it up
– Parçalayın, tartın ve şimdi bir torbaya koyun
Making five a month, that’s regular
– Ayda beş yapmak, bu düzenli
Nigga playing with us, that’s a negative
– Zenci bizimle oynuyor, bu olumsuz
Go back to start, that’s never
– Başlamak için geri dön, bu asla
I’m a boss, my closet leather
– Ben bir patronum, dolabım deri
Ain’t no off-days on my schedule
– Programımda izinli gün yok.
Long as I live, we live forever
– Ben yaşadığım sürece, sonsuza kadar yaşıyoruz
Told my twin this shit get better
– İkizime bu bokun daha iyi olacağını söyledim
These niggas done slipped, let me ahead ’em
– Bu zenciler kaymış, önlerinde durmama izin ver
Got my feet up, I paid silly bands to have sex on the jet
– Ayaklarımı kaldırdım, jette seks yapmak için aptal gruplara para ödedim
I don’t need ’em, that shit in the past, I’m feelin’ like what’s next
– Onlara ihtiyacım yok, geçmişteki o bok, Sırada ne varmış gibi hissediyorum
Got my speed up, foot all on the gas, this not a C8 ‘Vette
– Hızımı arttırdım, ayağım gaza bastı, bu bir C8 ‘ Vette değil
I can beat ’em, I believe in me, just tell me what’s the bet
– Onları yenebilirim, bana inanıyorum, sadece bahsin ne olduğunu söyle
All my pride gone, had to lose it all then I got rich
– Tüm gururum gitti, Hepsini kaybetmek zorunda kaldım ve sonra zengin oldum
I own five homes, glad some of this shit starting to make sense
– Beş evim var, bu bokun bir kısmının mantıklı olmaya başlamasına sevindim
I’m staying hella focused and I can’t forget the bigger picture
– Odaklanmaya devam ediyorum ve büyük resmi unutamıyorum
I can’t even hold you, I didn’t have shit, I won’t forget it
– Seni tutamıyorum bile, hiçbir şeyim yoktu, unutmayacağım
Will I be destroyed?
– Yok edilecek miyim?
Come to me with everything, it’s starting to get annoying
– Bana her şeyle gel, sinir bozucu olmaya başlıyor
I’m addicted to promethazine, it’s crazy, yeah, I know it
– Prometazine bağımlıyım, bu delilik, Evet, biliyorum
All this money coming in, it drive me crazy not to show it
– Tüm bu para geliyor, bunu göstermemek beni deli ediyor
I’ll be crazy if I blow it
– Eğer patlatırsam deliririm.

Pride is the Devil, uh
– Gurur şeytandır, uh
I think it got a hold on me
– Sanırım beni ele geçirdi.
Pride is the Devil, uh
– Gurur şeytandır, uh
And it left so many R.I.P. 
– Ve çok fazla R. I. P. bıraktı. 
Pride is the Devil
– Gurur şeytandır
I think it got a hold on me
– Sanırım beni ele geçirdi.
Pride is the Devil, uh
– Gurur şeytandır, uh