Kategoriler
L Şarkı Sözleri Çevirileri

Lil Zay Osama & Lil Durk – Fuck My Cousin, Pt. II İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Ayy, ayy
– Ayy, ayy
Gang shit only, nigga
– Sadece çete işi, zenci
(Fatman, you did this?)
– (Fatman, bunu sen mi yaptın?)
You know what the fuck goin’ on, man
– Neler döndüğünü biliyorsun dostum.
1600 gang, nigga, you know how the fuck we rockin’, nigga
– 1600 çete, zenci, nasıl sallandığımızı biliyorsun, zenci
Ayy, ayy
– Ayy, ayy

Get caught hangin’ with the opps and you gon get yo’ ass smoked (Glock)
– Opp’lerle takılırken yakalanırsan kıçın tüttürülür (Glock)
Get caught lackin’, the opps’ post, we put you in that same boat
– Şeyin eksik, bu opps’ post yakalanmak, aynı sandala koyduk
I can get yo’ cousin to backdoor you (Backdoor you)
– Kuzeninin seni arka kapıdan almasını sağlayabilirim.
Fuck you think this fame for? (Glock)
– Bu şöhretin ne için olduğunu sanıyorsun? (Glock)
We the type to pop out on you in a wig and raincoat
– Sana peruk ve yağmurluk giydirecek tip biziz.
I’m with all them killers, thuggin’
– Tüm katillerle birlikteyim, eşkıya
Hit the city, I’m in a hot car
– Şehri vur, sıcak bir arabadayım.
I’m with all my niggas, buggin’
– Bütün zencilerimle birlikteyim, lanet olası
Auntie call my phone through Facebook
– Teyze telefonumu Facebook üzerinden ara
Tell me, squash it with my cousin (My Cousin)
– Söyle bana, kuzenimle ez (Kuzenim)
This so deep right now, I catch him, I kill his ass in public, nigga
– Şu an o kadar derin ki, onu yakalarım, herkesin içinde kıçını öldürürüm, zenci.
That’s on my brother
– O benim kardeşim değil

I don’t like them niggas, they don’t like my niggas (Ayy, ayy)
– Ben o zencileri sevmiyorum, onlar benim zencilerimi sevmiyorlar (Ayy, ayy)
And I’m too rich to be fightin’ them niggas (Yeah, yeah)
– Ve ben o zencilerle savaşamayacak kadar zenginim (Evet, evet)
He was talkin’ shit, caught him on the nine, here go your diaper, nigga (Here go your diaper, nigga)
– Bok konuşuyordu, onu dokuzda yakaladı, işte bezin, zenci (İşte bezin, zenci)
You ain’t into a gang, for real
– Gerçekten çeteye girmiyorsun.
You don’t own your own pipe, lil’ nigga (Broke-ass nigga)
– Kendi piponuz yok, küçük zenci.
With you broke ass, nigga (Fuck wrong with you?)
– Kıçın kırılmışken, zenci (Senin hatan mı var?)
We ain’t tolerate no fake opps (Ain’t no fake opps)
– Sahte opp’leri tolere etmiyoruz (sahte opp’ler değil)
They can’t post up in they hood
– Kaputun içine koyamazlar.
They call somebody else, shit, they block (Grrr)
– Başka birini arıyorlar, kahretsin, engelliyorlar (Grrr)
Free Lonnell, he six three-hundred
– Özgür Lonnell, o altı üç yüz
Only one I love from 8-Block
– 8 Bloktan sadece bir tanesini seviyorum
Bam got hit in the head, so we still count that as a face shot (What? What?)
– Bam kafasına çarptı, bu yüzden bunu hala bir yüz atışı olarak sayıyoruz (Ne? Ne?)
Ayy, if niggas ain’t die, they on the shit bag (Shit bag)
– Evet, eğer zenciler ölmezse, onlar bok torbasında (Bok torbası)
For J-money, it’s a go, you a fake opp with your brick ass (GDK)
– J-para için, bu bir go, tuğla kıçınla sahte bir opp (GDK)
And I fucked your baby mama while you was in jail, her thick ass (Her thick ass)
– Ve sen hapisteyken küçük anneni siktim, onun kalın kıçı (Kalın kıçı)
Regular Glock on me, in case I run up out that switch kind (Grrr, Glock)
– Bu tür bir anahtarın tükenmesi durumunda üzerimde normal Glock (Grrr, Glock)
We get litty in the city (City, what?)
– Şehirde litty alıyoruz (Şehir, ne?)
They had to buy them switches from foenem in case they wanted ’em on them glizzys (City, what?)
– Onları glizzy’lerde istemeleri durumunda foenem’den anahtarlar almak zorunda kaldılar (Şehir, ne?)
We don’t say “No cap” for foenem, me and lil’ bro ‘nem say “No kizzy” (City, what?)
– Foenem için “Sınır yok” demiyoruz, ben ve lil ‘bro ‘nem “Hayır kizzy” diyoruz (Şehir, ne?)
All the opps know how we ride, nigga
– Bütün opp’ler nasıl sürdüğümüzü biliyor, zenci.
We gon’ spin till we get dizzy, nigga
– Başımız dönene kadar döneceğiz, zenci.
We ain’t doin’ no diss
– Diss yapmayacağız.

Get caught hangin’ with the opps and you gon get yo’ ass smoked (Glock, Glock)
– Opp’lerle takılırken yakalanırsan kıçın tüttürülür (Glock, Glock)
Get caught lackin’, the opps’ post, we put you in that same boat
– Şeyin eksik, bu opps’ post yakalanmak, aynı sandala koyduk
I can get yo’ cousin to backdoor you (Backdoor you)
– Kuzeninin seni arka kapıdan almasını sağlayabilirim.
Fuck you think this fame for? (Glock)
– Bu şöhretin ne için olduğunu sanıyorsun? (Glock)
We the type to pop out on you in a wig and raincoat
– Sana peruk ve yağmurluk giydirecek tip biziz.
I’m with all them killers, thuggin’
– Tüm katillerle birlikteyim, eşkıya
Hit the city, I’m in a hot car
– Şehri vur, sıcak bir arabadayım.
I’m with all my niggas, buggin’
– Bütün zencilerimle birlikteyim, lanet olası
Auntie call my phone through Facebook
– Teyze telefonumu Facebook üzerinden ara
Tell me, squash it with my cousin (My Cousin)
– Söyle bana, kuzenimle ez (Kuzenim)
This so deep right now, I catch him (Smurk), I kill his ass in public, nigga (Ayy, fuck my cousin, he with that opp shit, yo)
– Şu an çok derin, onu yakalıyorum (Şirin), kıçını halka açık bir şekilde öldürüyorum, zenci (Ayy, kuzenimi siktir et, o opp bokuyla, yo)
That’s on my brother (Man, what?)
– Bu kardeşimin üzerine (Dostum, ne?)

Fuck my cousin, I told ’em he gotta go and get shot, he slide through (Come here)
– Kuzenim LAN, üzerinden (buraya Gelip gitmelerine ve vurulmak zorunda mı, slayt yok)
The night my brother died, if you was there, just know you dyin’ too (Gang)
– Kardeşimin öldüğü gece, eğer orada olsaydın, senin de öldüğünü bil (Çete)
Ask the opps from over West, next day, they ass was down two (Down, man down)
– Batıdan gelen opp’lere sorun, ertesi gün, kıçları iki aşağıdaydı (Aşağı, adam aşağı)
Hellfire on the back of that Glock, sound like a switch, it sound-proof (Grrrah)
– Bu Glock’un arkasındaki cehennem ateşi, bir anahtar gibi geliyor, ses geçirmez (Grrrah)
And I agreed to keep your son name out my mouth and I ain’t lied (Let’s get it)
– Ve oğlunun adını ağzımdan uzak tutmayı kabul ettim ve yalan söylemedim (Hadi alalım)
But them niggas he call his cousins, ’round that bitch, they ass dyin’ (They ass dyin’)
– Ama kuzenlerini çağırdığı zenciler, ‘o kaltağın etrafında, ölüyorlar (Ölüyorlar)
All the guns and chains, and cars took out the city, ain’t none mine
– Bütün silahlar, zincirler ve arabalar şehri yok etti, hiçbiri benim değil
I took shit on the chin three different times, so stop all that cryin’ (Pussy-ass nigga)
– Çeneme üç kez sıçtım, o yüzden ağlamayı kes (Amcık götlü zenci)
We put belt to ass, we spankin’ shit (Come here)
– Kıçına kemer taktık, şaplak attık (Buraya gel)
Y’all still actin’ like y’all up (Come here, come here)
– Siz hala y (buraya Gel, buraya gel sizin gibi miyozin siz
Sleazy vibes, what’s his name? Got hit in his shit, he called for help (Uh)
– Adi hisler, adı ne? Boka battı, yardım istedi (Uh)
He ain’t do it but still said, “Fuck ’em,” so he did that to himself (Bitch-ass nigga)
– Bunu yapmadı ama yine de “Siktir et” dedi, bu yüzden bunu kendine yaptı (Orospu çocuğu zenci).
Block too hot, we can’t post up, we get the hangin’ downon Wells
– Blok çok sıcak, yukarı çıkamayız, kuyuların aşağısına asılacağız.
In the ‘Raq, ask the streets, I’m bigger than Yeezy, I’m the G.O.A.T. (Bigger than Yeezy)
– Rak’ta, sokaklara sor, ben Yeezy’den daha büyüğüm, ben G.O.A.T. (Yeezy’den daha büyüğüm)
Ain’t no Gs, we catch ’em, squeeze before the keys get in the door (Before the keys get in the door)
– Gs değil, onları yakalarız, anahtarlar kapıya girmeden önce sıkarız (Anahtarlar kapıya girmeden önce)
Smiley with me, he spinnin’ three times even though my boy a four (Spin, spin, spin)
– Benimle gülümseyin, oğlum dört (Dön, dön, dön) olsa bile üç kez dönüyor.
Opps died, we don’t brag no more, we get to yellin’, “Go” (Man, what?)
– Opp’ler öldü, artık övünmüyoruz, “Git” diye bağırıyoruz (Adamım, ne?)

Get caught hangin’ with the opps and you gon get yo’ ass smoked (Glock)
– Opp’lerle takılırken yakalanırsan kıçın tüttürülür (Glock)
Get caught lackin’, the opps’ post, we put you in that same boat
– Şeyin eksik, bu opps’ post yakalanmak, aynı sandala koyduk
I can get yo’ cousin to backdoor you (Backdoor you)
– Kuzeninin seni arka kapıdan almasını sağlayabilirim.
Fuck you think this fame for? (Glock)
– Bu şöhretin ne için olduğunu sanıyorsun? (Glock)
We the type to pop out on you in a wig and raincoat
– Sana peruk ve yağmurluk giydirecek tip biziz.
I’m with all them killers, thuggin’
– Tüm katillerle birlikteyim, eşkıya
Hit the city, I’m in a hot car
– Şehri vur, sıcak bir arabadayım.
I’m with all my niggas, buggin’
– Bütün zencilerimle birlikteyim, lanet olası
Auntie call my phone through Facebook
– Teyze telefonumu Facebook üzerinden ara
Tell me, squash it with my cousin (My Cousin)
– Söyle bana, kuzenimle ez (Kuzenim)
This so deep right now, I catch him, I kill his ass in public, nigga
– Şu an o kadar derin ki, onu yakalarım, herkesin içinde kıçını öldürürüm, zenci.
That’s on my brother
– O benim kardeşim değil

Hold up
– Tutmak