Kategoriler
N Şarkı Sözleri Çevirileri T

NAV & Travis Scott – Never Sleep İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Tay Keith, this too hard
– Tay Keith, bu çok zor

Geeked, never sleep
– Geeked, asla uyku
Stretch a hundred to millions in weeks
– Haftada yüz milyona kadar uzat
Got her runnin’ and ridin’ for me
– Onu benim için koşturup götürdüm.
Where it’s sunny we gotta retreat
– Güneşli olduğu yerde geri çekilmeliyiz.
Straight from London, she out in the East
– Doğruca Londra’dan, Doğuda
Let her shop and she keep the receipts
– Bırak yapsın, fişleri de devam etti
Don’t you tell him you got it from me
– Sakın ona benden aldığını söyleme.
After this, I’ma need therapy
– Bundan sonra terapiye ihtiyacım var.
I been buildin’ up my legacy
– Mirasımı biriktiriyordum.
Hundreds on hundreds, on fold
– Yüz yüze yüzlerce, kat kat
I been up so far, somewhere
– Şimdiye kadar bir yerdeydim.
Stuck at the top and it’s nowhere to go
– En tepede sıkışmış ve gidecek bir yer yok

I was just thinkin’ like, “Damn, might get a new drop so I can circle the floor”
– Düşünüyordum da, “Kahretsin, yeni bir damla alabilirim, böylece zemini daire içine alabilirim.”
I was just thinkin’ like, “Damn, some niggas got cropped, I got a circle to grow”
– Düşünüyordum da, “Kahretsin, bazı zenciler kırpıldı, büyümem gereken bir çember var.”
Soon as we land, we make it go “Pop”
– İner inmez, onu “Pop” yapacağız.
Gave her a grand, she turn it to snot
– Ona bin verdi, sümüğe çevirdi
Got with her man, a nigga got blocked
– Adamının yanına gitti, bir zenci engellendi.
Gave her a tan, I’m already hot
– Ona bronzlaştım, zaten ateşliyim.
I gave her the land, the sand, and all the views, and really all you did was plot
– Ona araziyi, kumu ve tüm manzarayı verdim ve gerçekten tek yaptığın komplo kurmaktı.
I gave you the plans and brands and all the jewels, and really all you did was flop
– Sana planları, markaları ve tüm mücevherleri verdim ve gerçekten tek yaptığın başarısızlıktı.

Geeked, never sleep
– Geeked, asla uyku
Stretch a hundred to millions in weeks
– Haftada yüz milyona kadar uzat
Got her runnin’ and ridin’ for me
– Onu benim için koşturup götürdüm.
Where it’s sunny we gotta retreat
– Güneşli olduğu yerde geri çekilmeliyiz.
Straight from London, she out in the East
– Doğruca Londra’dan, Doğuda
Let her shop and she keep the receipts
– Bırak yapsın, fişleri de devam etti
Don’t you tell him you got it from me
– Sakın ona benden aldığını söyleme.
After this, I’ma need therapy
– Bundan sonra terapiye ihtiyacım var.
I been buildin’ up my legacy
– Mirasımı biriktiriyordum.
Hundreds on hundreds, on fold
– Yüz yüze yüzlerce, kat kat
I been up so far, somewhere
– Şimdiye kadar bir yerdeydim.
Stuck at the top and it’s nowhere to go
– En tepede sıkışmış ve gidecek bir yer yok

Yeah, yeah, I’m from the streets
– Evet, evet, sokaklardanım.
They remember me, lil’ Dominique
– Beni hatırlıyorlar, küçük Dominique
I’m a dog, don’t deny it at all
– Ben bir köpeğim, bunu hiç inkar etme
Nah, for real, keep your bitch on a leash
– Hayır, gerçekten, sürtüğünü tasmalı tut.
Why you tryna compete with me? Know you can’t see me
– Neden benimle yarışmaya çalışıyorsun? Beni göremediğini biliyorum.
I go the hardest and then I press repeat
– En zoruna gidiyorum ve sonra tekrarla düğmesine basıyorum
Give a head start and they still ain’t gon’ beat me
– Bir başlangıç yap ve hala beni yenemeyecekler.
Bro did some shit that they can’t show on TV
– Kardeşim televizyonda gösteremeyecekleri bir bok yaptı.
Pull up inside a McLaren like, “beep-beep”
– “Bip-bip” gibi bir mclaren’in içine çek.
I took a half of an E, now I’m geekin’
– E’nin yarısını aldım, şimdi geek’im
Put her on camera, I’m never gon’ leak it
– Onu kameraya al, asla sızdırmayacağım.
Keep that shit classy, you see me, don’t speak to me
– Bu boku klas tut, beni görüyorsun, benimle konuşma
Get her away from me, that’s where she need to be
– Onu benden uzak tut, olması gereken yer orası
Switch the Mercedes sign out for a Brabus B
– Bir Brabus B için Mercedes işaretini değiştirin
I pay ’em all they lil’ fee, it don’t bother me
– Hepsini ödüyorum, bu beni rahatsız etmiyor.
I’m all on top of this shit ’cause I gotta be
– Her şeyin üstündeyim çünkü öyle olmalıyım.

Geeked, never sleep (Nah)
– Geeked, asla uyku (Nah)
Stretch a hundred to millions in weeks
– Haftada yüz milyona kadar uzat
Got her runnin’ and ridin’ for me (Ride)
– Onu benim için koşturup götürdüm.
Where it’s sunny, we gotta retreat (Retreat)
– Güneşli olduğu yerde geri çekilmeliyiz.
Straight from London, she out in the East (East)
– Doğrudan Londra’dan, Doğuda (Doğu)
Let her shop and she keep the receipts
– Bırak yapsın, fişleri de devam etti
Don’t you tell him you got it from me
– Sakın ona benden aldığını söyleme.
After this, I’ma need therapy
– Bundan sonra terapiye ihtiyacım var.
I been buildin’ up my legacy
– Mirasımı biriktiriyordum.
Hundreds on hundreds, on fold
– Yüz yüze yüzlerce, kat kat
I been up so far, somewhere
– Şimdiye kadar bir yerdeydim.
Stuck at the top and it’s nowhere to go
– En tepede sıkışmış ve gidecek bir yer yok

Got two rings and they forty a piece
– İki yüzük var ve bir parça kırkmışlar.
Gotta ride with a .40 at least
– A ile gitmeliyim.en az 40
You invite her, she leavin’ with me
– Onu davet edersen, benimle birlikte gider.
What you pushin’? There’s levels to P (Uh)
– İtip duruyorsun ne? P (Uh) için seviyeler var.
I came out the soil, I got mud on my cleats
– Topraktan çıktım, kramponlarımda çamur var.
Ever since “Run It Up,” I got my money up, I keep all three of my bitches on fleek
– Hiç “hadi bu yana,” benim param var, fleek fahişesi benim üç duruyorum
Always stay geeked, if I ran into vampires, they would get high off the shit that I bleed
– Her zaman uyanık kal, eğer vampirlerle karşılaşırsam, kanadığım bok yüzünden kafayı bulurlar.
If a producer don’t take off his tag, I’ll do it myself and I’ll remake the beat
– Eğer bir yapımcı etiketini çıkarmazsa, kendim yaparım ve ritmi yeniden yaparım
When I go shoppin’, I’m spendin’ a bag, it touch the floor when I hold up the receipt (Bag)
– Alışverişe gittiğimde, bir çanta harcıyorum, makbuzu (Çantayı) tuttuğumda yere değiyor.
I been goin’ ghost and my doors on suicide
– Hayalete ve kapılarıma intihar etmeye gidiyorum.
Lookin’ in the mirror like, “I really am that guy”
– Aynaya bakıyorum, “Gerçekten o adamım.”
Still with my gang, I don’t really like to choose sides
– Hala çetemdeyken taraf seçmeyi pek sevmem.
Hop off a jet to a check on a Redeye
– Bir Kırmızı Gözü kontrol etmek için bir jetten atlayın
Roll up a spliff, mix the grabba with dead guys
– Bir parça topla, grabbayı ölü adamlarla karıştır
People still hatin’ and I still don’t know why
– İnsanlar hala nefret ediyor ve nedenini hala bilmiyorum.
Four pockets full, put a molly in a Cacti
– Dört cep dolu, bir Kaktüsün içine bir molly koy

Geeked, never sleep
– Geeked, asla uyku
Stretch a hundred to millions in weeks
– Haftada yüz milyona kadar uzat
Got her runnin’ and ridin’ for me
– Onu benim için koşturup götürdüm.
Where it’s sunny we gotta retreat
– Güneşli olduğu yerde geri çekilmeliyiz.
Straight from London, she out in the East
– Doğruca Londra’dan, Doğuda
Let her shop and she keep the receipts
– Bırak yapsın, fişleri de devam etti
Don’t you tell him you got it from me
– Sakın ona benden aldığını söyleme.
After this, I’ma need therapy
– Bundan sonra terapiye ihtiyacım var.
I been buildin’ up my legacy
– Mirasımı biriktiriyordum.
Hundreds on hundreds, on fold
– Yüz yüze yüzlerce, kat kat
I been up so far, somewhere
– Şimdiye kadar bir yerdeydim.
Stuck at the top and it’s nowhere to go
– En tepede sıkışmış ve gidecek bir yer yok