Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

Tory Lanez – This Ain’t Working İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

This ain’t workin’
– Bu işe yaramıyor.
This ain’t workin’
– Bu işe yaramıyor.

Give it to me two times (Two times, two times)
– Bana iki kez ver (iki kez, iki kez)
Play me for a fool, fine
– Beni aptal yerine koy, tamam mı
But play me two times, I’m the fool now
– Ama beni iki kez oynarsan, artık aptal benim.
Is that your new guy?
– Bu senin yeni adamın mı?
Even though he isn’t shit, you shitted on me
– O bir bok olmasa da, bana sıçtın.
Spitted on me like a shoe shine (Shoe shine)
– Bana bir ayakkabı parlatıcı gibi tükürdü (Ayakkabı parlatıcı)
See the truth is
– Gerçek şu ki
All this time I wasted on you, I feel stupid (Yeah)
– Sana harcadığım onca zaman, kendimi aptal hissediyorum (Evet)
Could’ve woke my savage up, could’ve been ruthless (Oh)
– Vahşimi uyandırabilirdim, acımasız olabilirdim (Oh)
If it wasn’t for me breakin’ up that fight with you and you know, you would’ve been toothless, lil’ bitch
– Eğer seninle kavga eden ben olmasaydım ve biliyor olsaydın, dişsiz kalırdın, küçük kaltak
Stayin’ was just hurtin’ me, I’ma hurt myself to stay
– Kalmak sadece canımı yakıyordu, kalmak için kendimi incittim.
Every day like yesterday, talkin’ down in plenty ways
– Dün gibi her gün, birçok yönden konuşarak
Simpin’ for this bitch when you know pimpin’ in my résumé
– Özgeçmişimde pimpin’ olduğunu bildiğin zaman bu orospu için Simpin’
Knew you wasn’t the one from back then and to this present day
– O zamandan ve bu güne kadar senin olmadığını biliyordum.
Now I see you out and wanna turn and walk the other way
– Şimdi seni görüyorum ve dönüp diğer tarafa yürümek istiyorum.
Wonder how it got this way, ’cause baby
– Nasıl bu hale geldi merak ediyorum, çünkü bebeğim

Things don’t come before their timin’ (Before their timin’)
– İşler vaktinden önce gelmez (Vaktinden önce)
Every grape don’t turn to wine (Turn to wine)
– Her üzüm şaraba dönmez (Şaraba dön)

The Lord made us in His design and (His design)
– Rab bizi Kendi tasarısında ve (Tasarlamasında) yarattı.
You let me know every time, this ain’t workin’ (Yeah, yeah)
– Her seferinde bana haber ver, bu işe yaramıyor (Evet, evet)
Like Lauryn Hill done sing it (Yeah, yeah), baby, this ain’t workin’, this ain’t perfect (Oh, oh)
– Lauryn Hill’in söylediği gibi (Evet, evet), bebeğim, bu işe yaramıyor, bu mükemmel değil (Oh, oh)
I wrote all my love letters in cursive (Oh)
– Tüm aşk mektuplarımı el yazısıyla yazdım (Oh)
Had to read it time at the time, you was worth it, yeah
– O zamanlar okumak zorundaydın, buna değdin, evet

Bitch (Bitch)
– Kaltak (Kaltak)
How the fuck you love a nigga and just snap out?
– Nasıl oluyor da bir zenciyi sevip kendinden geçebiliyorsun?
Bitch (Bitch)
– Kaltak (Kaltak)
Don’t be actin’ like this dick can’t make you tap out
– Bu yarak seni dışarı çıkaramazmış gibi davranma.
Lil’ bitch
– Küçük kaltak
I had to say that last bitch a lil’ softly
– Son orospuyu usulca söylemek zorundaydım.
‘Cause I know that you come with lots of lip and that’s gon’ cost me, yeah
– Çünkü bir sürü dudağınla geldiğini biliyorum ve bu bana pahalıya patlayacak, evet
Play me for a fool, fine, but you done play me two time
– Beni aptal yerine koy, tamam ama iki kez oynadın.
Crazy when we step out, we was wavy as a cruise line
– Dışarı çıktığımızda çılgındık, bir seyir hattı gibi dalgalıydık
Everything that’s done in dark gon’ come to light in due time
– Karanlıkta yapılan her şey zamanında aydınlanacak.
I guess this is due time, yeah
– Sanırım zamanı geldi, evet.

Things don’t come before their timin’ (Before their timin’)
– İşler vaktinden önce gelmez (Vaktinden önce)
Every grape don’t turn to wine (Turn to wine)
– Her üzüm şaraba dönmez (Şaraba dön)

The Lord made us in His design and (His design)
– Rab bizi Kendi tasarısında ve (Tasarlamasında) yarattı.
You let me know every time, this ain’t workin’ (Yeah, yeah)
– Her seferinde bana haber ver, bu işe yaramıyor (Evet, evet)
Like Lauryn Hill done sing it (Yeah, yeah), baby, this ain’t workin’, this ain’t perfect (Oh, oh)
– Lauryn Hill’in söylediği gibi (Evet, evet), bebeğim, bu işe yaramıyor, bu mükemmel değil (Oh, oh)
I wrote all my love letters in cursive (Oh)
– Tüm aşk mektuplarımı el yazısıyla yazdım (Oh)
Had to read it time at the time, you was worth it, yeah
– O zamanlar okumak zorundaydın, buna değdin, evet

Slide for me, slide for me
– Benim için kaydır, benim için kaydır
Said you would ride with me, ride with me, ride with me
– Benimle bineceğini, benimle bineceğini, benimle bineceğini söyledi.
Said you was gang with me, gang with me, gang with me
– Benimle çete olduğunu söyledi, benimle çete, benimle çete
What that means ? It go down and you bang for me
– Bunun anlamı ne? Aşağı iner ve benim için vurursun
I know you even said you cared for me, cared for me
– Bana değer verdiğini, bana değer verdiğini söylediğini bile biliyorum.
But when it’s dead and it’s down, you ain’t there for me
– Ama öldüğünde ve battığında, yanımda değilsin
Why would you lie to me, lie to me, lie to me ?
– Neden bana yalan söylesin, yalan söylesin, yalan söylesin?
Thought we’d get married and you would be my bride to be
– Evleniriz ve sen benim gelinim olursun diye düşündüm.
But you were scared, you were scared, you were scared of me
– Ama korktun, korktun, benden korktun.
Got so much status, it’s hard to compare to me
– O kadar statüm var ki, benimle kıyaslamak zor
But I ain’t need you to compare, just be there for me
– Ama karşılaştırmana ihtiyacım yok, sadece yanımda ol
I had to go and read that fine print carefully
– Gidip o ince baskıyı dikkatlice okumalıydım.
And so for once won’t you give to me, give to me
– Ve bir kez olsun bana vermeyeceksin, bana vereceksin
The way I live for you, live for me, live for me
– Senin için yaşadığım gibi, benim için yaşa, benim için yaşa
The way I reach for you, reach for me, reach for me
– Sana ulaşma şeklim, bana ulaşma, bana ulaşma
And when I’m fallin’, hold on, don’t you leave for me
– Ve düştüğümde, bekle, benim için gitme


Uh, look
– Uh, bak
This ain’t workin’ like Lauryn Hill
– Burası Lauryn Hill gibi çalışmıyor.
The field full of orange hills
– Turuncu tepelerle dolu tarla
You cut me cold and deep in my heart in the flowin’ chills
– Beni soğuk ve kalbimin derinliklerinde akan ürperti içinde kestin.
Underminin’ my guard, you a cough that a flu ain’t kill
– Gardımı zayıflatıyorsun, sen gribin öldürmediği bir öksürüksün.
So don’t ask me if I’m ever in my feels
– O yüzden bana hiç hislerime kapılıp kapılmadığımı sorma.
I got hoes pressin’, shows stretchin’, bitches in my low section
– Sürtüklerim baskı yapıyor, gerilmeyi gösteriyor, alçak bölgemde sürtükler var.
Which question, who am I gon’ end up in they throat section
– Hangi soru, ben kimim sonunda boğaz bölümüne gireceğim
Both low and double bitches both sexin’, no question
– Hem alçak hem de çift orospular her ikisi de seks yapıyor, soru yok
Horse ass, shawty ride that dick like she was road equastrian
– At kıçı, shawty o pisliğe biniyor sanki yol equastrian’mış gibi
I been stuntin’ so damn hard, why was I playin’ scarred?
– Çok zor numara yapıyordum, neden yaralı oynuyordum?
I was out there shootin’ my shot, instead of bein’ a team player, you was out there playin’ God
– Ben dışarıda kendi atışımı yapıyordum, takım oyuncusu olmak yerine sen dışarıda tanrı’yı oynuyordun.
Now the face of our relationship fucked and it’s plain scarred
– Şimdi ilişkimizin yüzü mahvoldu ve yara izi kaldı.
I hate a bitch that believe the blog
– Bloga inanan bir orospudan nefret ediyorum.
Like to read the blogs, is part the reason why we gotta take the season off
– Blogları okumayı sevmek, sezonu neden çıkarmamız gerektiğinin bir parçası
Told my accountant that your emotions are my leadin’ cost
– Muhasebecime duygularının benim başrolüm olduğunu söyledim.
Should’ve blocked your number, took your messages, delete ’em all
– Numaranı engellemeliydin, mesajlarını almalıydın, hepsini silmeliydin.
I never thought I’d have to keep ’em just in case you was tryin’ somethin’ slick but fuck that shit
– Kaygan bir şey yapmaya çalışırsan diye onları tutmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim ama siktir et o boku
I promise, man, the grease is off
– Söz veriyorum dostum, yağ bitti.
You can cut the legal off
– Yasallığı kesebilirsin.
I can cut the Amex
– Amex’i kesebilirim.
Promise next night I’m in that pussy like a leotard
– Söz ver ertesi gece o amın içindeyim bir tayt gibi
This ain’t workin’
– Bu işe yaramıyor.

Don’t you see, I’ve been fightin’? (You, you)
– Görmüyor musun, kavga ediyordum? (Sen, sen)
That’s true, for you, you, that’s true (Ooh)
– Bu doğru, senin için, sen, bu doğru (Ooh)
Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh
– Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh
That’s the way you say
– Böyle diyorsun.
Don’t you see, I’ve been fightin’?
– Görmüyor musun, kavga ediyordum?
You, you, that’s true
– Sen, sen, bu doğru
Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh
– Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh
That’s the way you say
– Böyle diyorsun.