Kategoriler
Almanca

Almanca Sayılar

Almanca Sayılar, Almanca sayılar 100 e kadar, Almanca sayılar 1 den 100 e kadar. 0-100

Almanca sayılar ve Türkçe okunuşları

0 : null (nul)
1 : eins (ayns)
2 : zwei (svay)
3 : drei (dray)
4 : vier (fi:ır)
5 : fünf (fünf)
6 : sechs (zeks)
7 : sieben (zi:bın)
8 : acht (aht)
9 : neun (no:yn)
10 : zehn (seiyn)
11 : elf (elf)
12 : zwölf (zvölf)
13 : dreizehn (drayseiyn)
14 : vierzehn (fi:ırseiyn)
15 : fünfzehn (fünfseiyn)
16 : sechzehn (zeksseiyn)
17 : siebzehn (zibseiyn)
18 : achtzehn (ahtseiyn)
19 : neunzehn (noynseiyn)
20 : zwanzig (svansig)
21 : einundzwanzig
22 : zweiundzwanzig
30 : dreißig
31 : einunddreißig (ayn und draysig)
32 : zweiunddreißig (svay und draysig)
33 : dreiunddreißig (drayunddraysig)
34 : vierunddreißig (fi:ırunddraysig)
35 : fünfunddreißig (fünfunddraysig)
36 : sechsunddreißig (zeksunddraysig)
37 : siebenunddreißig (zi:bınunddraysig)
38 : achtunddreißig (ahtunddraysig)
39 : neununddreißig (noynunddraysig)
40 : vierzig
50 : fünfzig
60 : sechzig
70 : siebzig
80 : achtzig
90 : neunzig
100 : hundert

İkiyüz :Zweihundert (Tsvayhundert)
Üçyüz : Drei- hundert (Dreihundert)
Dörtyüz : Vierhundert (Firhundert)
Beşyüz : Fünfhundert( Fünfhundert)
Altıyüz : Sechshundert ( Zekshundert)
Yediyüz :Achthundert (Ahhundert)
Sekizyüz: Achthundert (Ahthundert)
Dokuzyüz:Neunhundert ( Noynhundert)
Bin :Tausend (Tavuzent)
İkibin:Zweitausend ( Tsvaytavuzent)
Onbin :Zehntausend ( Tsentavuzent)
Yüzbin : Hunderttausend (Hunderttavusent)
Bir Miyon : Eine Million (Ayne Miliyon)

Almanca sayılar şarkısı
Almanca sayılar şarkısı dinle

Bir yanıt yazın