Kategoriler
İngilizce

İngilizce Atasözleri ve Anlamları

İngilizce Atasözleri ve Anlamları, İngiliz atasözleri ve açıklamaları, İngilizce atasözleri ve Türkçeleri, İngilizce atasözleri ve açıklamaları, İngilizce anlamlı sözler

Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely.
Mutlak güç mutlaka yozlaşır.

If the cap fits, wear it.
Başa gelen çekilir.

Early bird gets the worm.
Erken kalkan kuş solucanı yakalar.

The customer is always right.
Müşteri her zaman haklıdır.

What can’t be cured must be endured.
Tedavi edilmeyene sabredilir.

In the country of the blind, the one-eyed man is king.
Körler ülkesinde tek gözlü adam kraldır.

Once burnt twice shy.
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

When in Rome do as the Romans do.
Roma’daysan, Romalılar gibi davran.

You cannot teach an old dog new tricks.
Yaşlı köpeğe yeni numara öğretemezsin.

Words cut more than swords.
Kalem kılıçtan keskindir.

Birds of a feather flocks together.
Her kuş kendi türüyle uçar.

Too many cooks spoil the broth.
Fazla sayıda aşçı çorbayı berbat eder.

Give a dog bad name and hang him.
Adamın adı çıkacağına canı çıksın.

A quiet baby gets no suck.
Ağlamayana meme yok.

Better late than never.
Geç olsun güç olmasın.

Easy come, easy go.

Haydan gelen huya gider.

Barking dog never bites.
Havlayan köpek ısırmaz.

It never rains, but pours.
Aksilikler hep üst üste gelir.

Your mother alone will be wail on you.
Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.

You can’t teach an old dog new tricks.
Ağaç yaşken eğilir

Save up something for a rainy day.
Ak akçe kara gün içindir.

Every cloud has a silver lining.
Her felakette bir hayır vardır.

All that glitters isn’t gold.
Her sakallıyı deden sanma.

Man make houses, women make homes.
Yuvayı dişi kuş yapar.

Better lose the saddle than the horse.
Zararın neresinden dönülürse kardır.

A rolling stone gathers no moss

Yuvarlanan taş yosun tutmaz

If the cap fits, wear it.
Yarası olan gocunur.

Cheats never prosper.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Too many cooks spoil the broth.
Horozu çok olan köyde sabah erken olur.

Two cunning men will not try to make a dupe of each other.
İki cambaz aynı ipte oynamaz.

Talk of the devil and you’ll see his hoofs.
İti an çomağı hazırla.

A friend in need is a friend indeed.
Dost kara günde belli olur.

A change is as good as a rest.
Tebdili mekanda hayır vardır.

Don’t teach your grandmother to suck eggs.
Tereciye tere satılmaz.

Cleanliness is next to godliness.
Temizlik imandan gelir.

Do as the Romans do when in Rome.
Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin.

Speech is silver, but silence is gold.
Söz gümüşse sükut altındır.

The early bird gets the worm.
Sona kalan dona kalır.

He that laughs last laughs best.
Son gülen iyi güler.

Once burnt twice shy.
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Good words are worth much, and cost little.
Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

Throw out a sprat to catch a mackerel.
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

All his geese are swans.
Karga yavrusunu şahin görür.

As you make your bed, you lie on it.
Kendi düşen ağlamaz.

Spare the rod and spoil the child.
Kızını dövmeyen dizini döver.

The apples on the other side of the wall are the sweetest.
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

Nothing venture, nothing have.
Korkak bezirgan ne kar eder ne ziyan.

Covards die many times before their deaths.
Korkunun ecele faydası yoktur.

The rotten apple injures its neighbours.
Körle yatan şaşı kalkar.

Bad news travels fast.
Kötü haber tez yayılır.

As you sow, so you shall reap.
Ne ekersen onu biçersin.

Christmas come but once a year.
Papaz bir kere pilav yer.

Who pays the piper calls the tüne.
Parayı veren düdüğü çalar

Everything comes to him who waits.
Sabreden derviş muradına ermiş.

All well that ends well.
Sonu iyi biten her şey iyidir.

It’s not over until the fat lady sings.
Dereyi görmeden paçaları sıvama.

An apple a day keeps the doctor away.
Güneş girmeyen eve doktor girer.

Bir yanıt yazın