Kategoriler
A Şarkı Sözleri Çevirileri

Architects – a new moral low ground İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Grit grinding under my teeth
– Dişlerimin altında kum taşlama
I guess that I can stop if I’m getting you down
– Sanırım seni aşağı indirirsem durabilirim.
I’ll keep myself on a leash
– Kendimi tasmalı tutacağım.
If I were born to hang then I’ll never be drowned
– Eğer asılmak için doğsaydım asla boğulmazdım

A feather knocked me down
– Bir tüy beni yere serdi
Oh, what a shame
– Oh, ne utanç verici
I was stood in the jaws of defeat
– Yenilginin ağzında duruyordum
Trying to fight for a new moral low ground
– Yeni bir ahlaki düşük zemin için savaşmaya çalışmak
I see the parallels when the sinners are holding their arrows
– Günahkarlar oklarını tuttuklarında paralellikler görüyorum

No feeling left, still we’re dying to know
– Hiçbir his kalmadı, hala bilmek için ölüyoruz
But that’s the price that you pay for your sorrow
– Ama kederin için ödediğin bedel bu.

One love for your enemy
– Düşmanına bir aşk
Two steps from the edge of your sanity
– Aklının ucundan iki adım ötede
Three strikes for the calvary
– Calvary için üç vuruş
You cut me close to the bone
– Beni kemiğe yakın kestin
Four walls that you’ll never see
– Asla göremeyeceğin dört duvar
Five waits for a taste of humanity
– İnsanlığın tadı için beş bekleyiş
Six feet, what a travesty
– Altı ayak, ne bir travesti
You cut me close to the bone
– Beni kemiğe yakın kestin

Why don’t you stick around
– Neden burada kalmıyorsun?
It’s just a game but we live on the edge of the seat
– Bu sadece bir oyun ama koltuğun kenarında yaşıyoruz
We like that and we ain’t easy to talk round
– Bunu seviyoruz ve etrafta konuşmak kolay değil
We feel the dagger twist
– Hançerin büküldüğünü hissediyoruz
When we’re faced with the straight and the narrow
– Düz ve dar ile karşı karşıya kaldığımızda

No feeling left, still we’re dying to know
– Hiçbir his kalmadı, hala bilmek için ölüyoruz
But that’s the price that you pay for your sorrow
– Ama kederin için ödediğin bedel bu.

One love for your enemy
– Düşmanına bir aşk
Two steps from the edge of your sanity
– Aklının ucundan iki adım ötede
Three strikes for the calvary
– Calvary için üç vuruş
You cut me close to the bone
– Beni kemiğe yakın kestin
Four walls that you’ll never see
– Asla göremeyeceğin dört duvar
Five waits for a taste of humanity
– İnsanlığın tadı için beş bekleyiş
Six feet, what a travesty
– Altı ayak, ne bir travesti
You cut me close to the bone
– Beni kemiğe yakın kestin

You cut me close to the bone
– Beni kemiğe yakın kestin
Grit grinding under my teeth
– Dişlerimin altında kum taşlama
I guess that I can stop if I’m getting you down
– Sanırım seni aşağı indirirsem durabilirim.
I’ll keep myself on a leash
– Kendimi tasmalı tutacağım.
If I were born to hang then I’ll never be drowned
– Eğer asılmak için doğsaydım asla boğulmazdım

(I’ll never be drowned)
– (Asla boğulmayacağım)
(Grit grinding under my teeth)
– (Dişlerimin altında kum taşlıyor)
(God knows I’m getting you down)
– (Tanrı biliyor seni yere seriyorum)


One love for your enemy
– Düşmanına bir aşk
Two steps from the edge of your sanity
– Aklının ucundan iki adım ötede
Three strikes for the calvary
– Calvary için üç vuruş
You cut me close to the bone
– Beni kemiğe yakın kestin
Four walls that you’ll never see
– Asla göremeyeceğin dört duvar
Five waits for a taste of humanity
– İnsanlığın tadı için beş bekleyiş
Six feet, what a travesty
– Altı ayak, ne bir travesti
You cut me close to the bone
– Beni kemiğe yakın kestin