Kategoriler: Metin Çevirileri

Feminist Perspective On Public Administration • … Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin

Feminist perspective on public administration
• Women do not get equal access to and equal opportunity in public organization
• Theories and practices of Public administration have masculine bias.
• Conception and image of public organization is masculine and gendered; efficiency, expertise,
leadership, control, rationality, competition, autonomy all are defined in masculine way, making
women invisible or insignificant
• Principles and theories in public admin- Taylor’s scientific management, Weber’s ideal
bureaucracy, Simon’s rational choice, etc- help provide masculine image to public organization
• Legitimacy of administrative state is based upon expertise, leadership, and virtue of individual
public administrator, but theses qualities are perceived and practiced in gender- biased ways
• Public organisation contributes to and is sustained by patriarchy and male domination and
gendered power relations at home, family, and society at large.
• Administrative State, which is a gendered hierarchy produces inequality and assigns different life
chances to men and women and reinforces material realities that oppress women

Türkçe Çevirisi

Kamu Yönetimine Feminist bakış açısı
* Kadınlar kamu kuruluşunda eşit erişim ve fırsat eşitliği elde edemezler
* Kamu yönetimi teorileri ve uygulamaları erkeksi bir önyargıya sahiptir.
* Kamu kuruluşunun anlayışı ve imajı erkeksi ve cinsiyetlidir; verimlilik, uzmanlık,
liderlik, kontrol, rasyonellik, rekabet, özerklik-hepsi erkeksi bir şekilde tanımlanır.
kadınlar görünmez veya önemsiz
* Kamu yönetiminde ilkeler ve teoriler-Taylor’un bilimsel yönetimi, Weber’in ideali
bürokrasi, Simon’un rasyonel seçimi, vb. – kamu kurumuna erkeksi bir imaj sağlamaya yardımcı olur
* İdari devletin meşruiyeti, bireyin uzmanlığına, liderliğine ve erdemine dayanır.
kamu yöneticisi, ancak bu nitelikler toplumsal cinsiyet önyargılı bir şekilde algılanır ve uygulanır
• Kamu kuruluşu, ataerkillik ve erkek egemenliği ile katkıda bulunur ve sürdürülür.
ev, aile ve toplumdaki cinsiyetli güç ilişkileri.
* Toplumsal cinsiyet hiyerarşisi olan idari Devlet, eşitsizlik üretir ve farklı bir yaşam atar
erkekler ve kadınlar için şans ve kadınları ezen maddi gerçekleri güçlendirir

Yorum Yapabilirsiniz
Paylaş
Ekleyen
admin
Etiketler: İngilizceTürkçe

Son Yazılar

Take Me Back To My Boat On The River I Need To Go… Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin Take me back to my boat on the river I need to go…

18 saat önce eklendi

Concentration Is A Fundamental Process Across A Wi… Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin Concentration is a fundamental process across a wide range of applications in the…

1 gün önce eklendi

Drying (Or Dehydration) Is The Process Of Removing… Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin Drying (or dehydration) is the process of removing excess water (moisture) from a…

1 gün önce eklendi

Although Numerous Industrial Processes Have Been I… Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin Although numerous industrial processes have been identified with favorable conditions for the application…

1 gün önce eklendi

The Annual Performance Of The Optimized System Is … Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin The annual performance of the optimized system is discussed further with its economic…

1 gün önce eklendi

Merhaba, Benim Adım Melih. İdeal Ev Hakkında Ko… İngilizce Çevirisi

Türkçe Metin Merhaba, benim adım Melih. İdeal ev hakkında konuşmak istiyorum.. . İlk olarak, ev…

1 gün önce eklendi