Kategoriler
Genel İngilizce

İNGİLİZCE A HARFİ EN ÇOK KULLANILAN KELİMELER

Abandon = terk etmek, bırakmak

Ability = hüner, beceri

About = hakkında

Above = üstünde, üzerine

Abroad = yurtdışında

Absence = yokluk

Absolutely = mutlaka, kesinlikle

Abuse = suistimal etmek

Accept = kabul etmek

Access = giriş, erişim, erişmek

Accident = kaza

Accompany = eşlik etmek

Accomplish = başarıyla tamamlamak, sonuçlandırmak

Account = hesap

Accurate = kesin,doğru

Accuse = suçlamak

Achieve = elde etmek, başarmak

Action = aksiyon

Active = etkin, faal

Actually = aslında

Adapt = uymak, adapte olmak

Add = eklemek, ilave etmek

Addition = ilave

Adequate = yeterli

Adjust = ayarlamak

Adjustment = ayarlama

Administration = idare, yönetim

Administrator = idareci, yönetici

Admire = hayran olmak

Admission = kabul, itiraf

Admit = kabul etmek, itiraf etmek

Adolescent = ergen

Adopt = evlat edinmek

Adult =yetişkin

Advance =  ilerlemek

Advice = tavsiye,nasihat

Advise = nasihat etmek ,öğütlemek

Adviser = müşavir , danışmak

Advocate = avukat

Afford =parası yetmek

Afraid = korkmuş , ürkmüş

After =sonra

Afternoon =öğleden sonra

Against =karşı, aykırı

Aggressive = kavgacı , agreesif

Ago = önce

Agreement =anlaşma, mutbakat

Agriculture = tarım, ziraat

Ahead = ileride, ileri

Aid = yardım etmek

Aim =  amaç, hedef

Air = hava

Airport = havalimanı

Alcohol = alkol

Alliance = antlaşma, ittifak

Allow = izin vermek

Ally = müttefik

Almost = hemen hemen, neredeyse

Alone = yalnız

Along = boyunca

Also = ayrıca

Always = daima

Amazing – şaşırtıcı

Among – arasında

Analysis – analiz

Ancient – antik

And – ve

Anger = öfke

Angle = açı

Angry = kızgın, sinirli

Animal = hayvan

Anniversary = yıldönümü

Announce = duyurmak

Annual = yıllık

Another = öbür, başka

Answer = cevap

Anticipate = beklemek

Anymore = artık

Anyone = hiç kimse

Anyway = neyse, her neyse

Anywhere = her yer, herhangi bir yer

Apart = ayrı

Apartment = daire

Apparent = görünür

Apparently = anlaşılan

Appeal = başvurmak

Appear = görünmek

Appearance = görünüş

Apple = elma

Application = uygulama

Apply = başvurmak

Appoint = atamak

Appointment =  atama

Appreciate = değerini artırmak

Approach = yaklaşım

Appropriate = el koymak

Approval = onay

Approve = kabul etmek, onaylamak

Approximately = aşağı yukarı

Architect = mimar

Area = alan, bölge

Argue = tartışmak

Argument = argüman, sav

Arm = kol

Armed = ateşli, silahlı

Army = ordu

Around = etrafında, çevresinde

Arrange = ayarlamak, düzenlemek

Arrangement = düzenleme, ayarlama

Aarrest = tutuklamak

Arrival = gelme, geliş

Arrive = ulaşma

Art = sana

Article = kale

Aside = ayrı

Ask = sormak

Asleep = uyuşuk

Aspect = görünüş

Assault = saldırmak

Assert = iddia etmek

Assess = değer biçmek

Assessment = değerlendirme

Asset = varlık

Assign = atamak

Assignment = atama

Assist = yardım etmek

Assistance = yardım

Associate = birleştirmek

Association = birlik

Assume =  varsaymak

Assumption =  varsayım

Assure = garanti etmek

Atmosphere = atmosfer

Attach = eklemek

Attack = saldırmak

Attempt = girişimde bulunmak

Attend = katılmak

Attention = ilgi

Attitude = tavır

Attorney = avukat

Attract = cezbetmek

Attractive =  cazibeli

Attribute = bağlamak, atfetmek

Audience =   seyirci

Author = yazar

Authority = otorite, yetki

Available = müsait, mevcut, uygun

Average = ortalama

Avoid = kaçınmak, önlemek

Award = ödül

Aware = farkında

Awareness = farkındalık

Away = uzak, uzakta

Awful = berbat, rezil