Kategoriler
Genel İngilizce

İNGİLİZCE C HARFİ EN ÇOK KULLANILAN KELİMELER

Cage = kafes

Cake = pasta

Calculation = hesaplama

Clendar = takvim

Calf=: buzağı

Call = çağırmak

Calm = sakin

Camera = kamera

Camp =  kamp yapmak

Camp = kamp

Campaign = kampanya

Campus = kampus

Can = -ebilmek, yapabilmek

Cancel = iptal etmek

Cancer = kanser

Candidate= aday

Candy = candy

Cap = kap

Capacity = kapasite

Capital = Başkent

Capital = sermaye

Captain = kaptan

Capture = yakalamak

Car = araba

Care= bakım

Care = bakım 

Career = kariyer

Careful = dikkatli

Careless = dikkatsiz

Carpenter = marangoz

Carpet = halı

Carrot = havuç

Carry = taşımak

Carry-on = sürdürmek

Carry-on = devam eden

Case = dava

Cash = nakit

Cashier = kasiyer

Cast = oyuncular

Castle = kale

Cat = kedi

Catalog = katalog

Catch = yakalamak

Catch = yakalama

Catcher = yakalayıcı

Category = kategori

Cattle = sığır

Cause = neden

Caution = Dikkat

Cave = mağara

Cease = durdurmak

Ceiling = tavan

 

Celebration = kutlama

Cell = hücre

Cent = sent

Center = merkez

Central = merkezi

Century = yüzyıl

Ceremony = tören

Certainly = kesinlikle

Certainty = kesinlik

Chain = zincir

Chain = zincirlemek

Chair = sandalye

Challenge = meydan okuma

Challenge = meydan okuma

Chamber = oda

Champion = şampiyon

Championship = şampiyonluk

Chance = şans

Change = değiştirmek

Change = değiştirme

Channel = kanal

Chaos = kaos

Characteristic = karakteristik

Characteristic = karakteristik

Charity = yardımlaşma

Charming = büyüleyici

Chart = grafik

Chase = kovalamak

Chat= sohbet

Cheap = ucuz

Check = çek

Cheek = yanak

Cheerful = neşeli

Cheese = peynir

Chemistry = kimya

Chest = göğüs

Chew = çiğnemek

Chicken = tavuk

Child = çocuk

Children = çocuklar

Chilly = soğuk

Chin = çene

Chip = yonga

Chocolate = çikolata

Choice = seçim

Choke = boğmak

Choose = seç

Chop = doğrama

Christmas = Noel

Church = kilise

Circle = daire

Circumstance = durum

Citation = alıntı

Citizen = vatandaş

City = şehir

Claim = iddia

Clap = kapamak

Clap = alkışlamak

Clarify = açıklamak

Class = sınıf

Classic = klasik

Classic = klasik

Classify = sınıflandırmak

Clause = madde

Clay = kil

Clean = temiz

Clean = temizlemek

Clear = açık

Clear = açık

Clover =zekice

Click = tıkla

Cliff = uçurum

Climate = iklim

Climb = tırmanmak

Clinic = klinik

Clock = saat

Close = kapat

Close = kapat

Close = yakın

Closet = klozet

Cloth = kumaş

Clothes =giysiler

Clothing = giyim

Cloud = bulut

Cloud = bulut

Cloudy = bulutlu

Club = kulüp

Coach = koçluk etmek

Coach = koç

Coal = kömür

Coast = sahil

Coast = kıyı

Coat = ceket

Cockpit =pilot kabini

Code = kod

Coffee = kahve

Coherent = tutarlı

Coin = para

Cold = soğuk

Cold = soğuk

Cold front = soğuk hava kitlesi

Collapse = çökmek

CCollapse = çökmek

Collar = yaka

Collect = toplamak

Collection = koleksiyon

College = kolej

Color = renk

Color = renklendirmek

Column = sütun

Comb = taramak

Comb = tarak

Combination = kombinasyon

Combine = birleştirmek

Come = gelmek

Comedy = komedi

Comfort = rahatlık

Comment yorum

Comment = comment

Commercial = ticari

Commission = komisyon

Commit = taahhüt

Committee = komite

Common = ortak

Common-law = Genel hukuk

Communicate = iletişim kurmak

Communication = iletişim

Community = toplum

Commute = hafifletmek

Company = şirket

Compare = karşılaştırmak

Compassion = merhamet

Complaint = şikayet

Complete = tam

Complete = tamamlamak

Completion = tamamlama

Complex = karmaşık

Complicate = karışık

Complicated = karmaşık

Component = bileşen

Computer = bilgisayar

Concentrate = konsantre olmak

Concentration = konsantrasyon

Concept = kavram

Concern = endişe

Concern = endişe

Concert = konser

Conclude = sonuçlandırmak

Conclusion = Sonuç

Concrete = beton, somut

Concrete = somutlaştırmak

Condition = durum

Conduct = davranmak

Conduct = davranış

Conference = konferans

Confidence = güven

Confident = kendine güvenen

Confine = sınırlandırmak

Confirm = onaylamak

Conflict = çatışma

Conflict = çatışma

Connection = bağlantı

Connection = bağ

Conscience = vicdan

Conscious = bilinçli

Consent = onay

Consider = düşünmek

Considerable = önemli

Consideration = düşünce

Consist = oluşmak

Consistent = tutarlı

Constant = sabit

Constantly = sürekli

Constitution = anayasa

Construct = inşa etmek

Construction = inşaat

Consult = danışmak

Consumer = tüketici

Consumer goods = tüketim malları

Contact = kontak

Contact = iletişim

Contagious = bulaşıcı

Contain = içermek

Container = konteyner

Contaminant = kirletici madde

Contamination = bulaşma

Contemporary = çağdaş

Content = içerik

Contentment = hoşnutluk

Contest = yarışma

Context = bağlam

Continent = kıtasal

Continually = sürekli olarak

Continue = devam etmek

Continuous = sürekli

Continuously = devamlı olarak

Contract = sözleşme

Contrast = kontrast

Contrast  = karşılaştırmak

Contribute =  katkıda bulunmak

Convenient = uygun

Conversation = konuşmacı

Convert = dönüştürmek

Convince = ikna etmek

Cook = pişirmek

Cook = aşçı

Cookie = çerez, kurabiye

Cooperate = işbirliği yapmak

Cooperation = işbirliği

Cope = başa çıkmak

Copy = kopya

Copy = kopyalamak

Copyright = telif hakkı

Core = çekirdek

Core = çekirdek

Corn = mısır

Corner = köşe

Corporate = kurumsal

Corporation = şirket

Correct = doğru

Correct = doğru

Correspond = karşılık gelmek

Cost = maliye

Cottage = yazlık

Cotton = pamuk

Cough = öksürmek

Council = meclis

Count = saymak

Country = ülke

Couple = çift

Courage = cesaret

Courageous = cesur

Course = kurs

Court = mahkeme

Cousin = hala kızı

Cover = kapak

Cover = kapak

Cover letter = ön yazı

Crack = çatlak

Craft = zanaat

Crash = kaza

Crazy = deli

Cream = krem

Create = yaratmak

Creative = yaratıcı

Creature = yaratık

Credit = kredi

Credit = kredi vermek

Crew = mürettebat

Crime = suç

Criminal = ceza

Crisis = kriz

Crisp = berrak

Cruel = acımasız

Crutch = koltuk değneği

Curiosity = merak

Currency = para birimi

Cynical = alaycı