Kategoriler
E J Şarkı Sözleri Çevirileri

JID & EARTHGANG – Can’t Punk Me İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

I was just a, I was just a, uh
– Ben sadece, ben sadece, uh
I was just a, look at me, uh
– Ben sadece, bana bak, uh

I was just a poor-ass nigga before I turned into a poet
– Şaire dönüşmeden önce sadece zavallı bir zenciydim.
Pro kids kickin’ the dirt, we playin’ buss ’em up, throw it
– Profesyonel çocuklar pisliği tekmeliyor, biz onları çalıştırıyoruz, fırlatıyoruz
Ain’t never been off a flat show, the fuck is a foreign?
– Hiç düz şovdan çıkmadın mı, yabancı mı lan?
All of my heroes had zeroes and customers growin’
– Tüm kahramanlarımın sıfırları vardı ve müşteriler büyüyordu.
Ain’t no hoin’ me boy, I ain’t goin’
– Beni oyalayamazsın evlat, ben gitmiyorum.
Pistol point,’ rib showin’, get the point, try disciplinin’
– Tabanca noktası, ‘kaburga gösterisi’, noktayı al, disipline etmeyi dene’
A nigga’s disappointed, I participated, could’ve been avoided
– Bir zenci hayal kırıklığına uğradı, katıldım, önlenebilirdi
But they kill a nigga, try to fill the void, feelin’ fouls and a draw
– Ama bir zenciyi öldürürler, boşluğu doldurmaya çalışırlar, faul ve beraberlik hissederler
It’s a girl, it’s a child, it’s a boy in a world, tryna drown out the noise
– Bu bir kız, bu bir çocuk, bu bir dünyada bir çocuk, tryna gürültüyü boğmaya çalış
You heard that? You like that? You feel that? You do
– Duydun mu? Hoşuna gitti mi? Bunu hissediyor musun? Yaparsın
You serve that, make a bird bag, alert pack, the flu, huh
– Ona hizmet et, kuş torbası yap, alarm paketi, grip, ha
Get a knife and get a gun too
– Bir bıçak al ve bir de silah al.
Hood niggas don’t do Kung-Fu
– Kapüşonlu zenciler Kung-Fu yapmaz.
‘Bout to jump y’all, nigga, jumped you
– Hepinize atlamak için, zenci, atladınız.
Pull out the pump, can’t punk you, uh
– Pompayı çek, seni kandıramaz, uh

Pull out the pump, can’t punk me, bitch
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, kaltak
Pull out the pump, can’t punk me, ho
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, ho
Pull out the pump, can’t punk me, bitch
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, kaltak
Pull out the pump, lil’ punk bitch
– Pompayı çek, küçük serseri kaltak
Pull out the pump, can’t punk me, bitch
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, kaltak
Pull out the pump, can’t punk me, ho
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, ho
Pull out the pump, can’t punk me, bitch
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, kaltak
Pull out the pump, lil’ punk bitch
– Pompayı çek, küçük serseri kaltak

Okay, what’s happenin’ shawty?
– Pekala, neler oluyor shawty?
From the land where the preachers always packin’, shawty
– Vaizlerin her zaman toplandığı topraklardan, shawty
No, I’m never lackin’, shawty
– Hayır, hiç susmam, shawty.
Pulpit pulls that ratchet eat your heart out like it’s a starvin’ pitbull
– Minber o mandalı çeker kalbini aç bir pitbull gibi yer
Shit, where I’m from, everybody got a tool
– Kahretsin, benim geldiğim yerde herkesin bir aleti vardır.
KP said, “You post your wins, you gotta repeat ’em again and again”
– KP, “Kazandıklarınızı yayınlarsanız, tekrar tekrar tekrarlamanız gerekir” dedi.
But see, I was born for greatness, why the hell should I pretend?
– Ama ben büyüklük için doğdum, neden rol yapayım ki?
Like I wasn’t in the arms of Allah, bear-huggin’
– Sanki Allah’ın kollarında değilmişim gibi, ayı kucaklayan
I fear no man nor brandish steel, here’s your fair warning
– Korkarım ne bir adam ne de sallanan çelik, işte adil uyarınız
The audacity to think that I surpassed them from Atlanta streets
– Atlanta sokaklarından onları aştığımı düşünme küstahlığı
You must be crazy, nah, let’s be clear, I’m clairvoyant
– Delirmiş olmalısın, hayır, açık olalım, ben basiretsizim.
I never left from Zone-4, bitch, fuck is a foreign?
– 4. Bölgeden hiç ayrılmadım, kaltak, yabancı mı lan?
But I knew I’d drag my nuts across the world ‘fore I was tourin’
– Ama turneye çıkmadan önce taşaklarımı dünyanın dört bir yanına sürükleyeceğimi biliyordum.
Europeans rainin’ kisses out in Paris, it was pourin’
– Avrupalılar Paris’te öpüşüyor, su döküyordu.
Nigga, I was just in Georgia where the gunshots was stormin’
– Zenci, az önce Gürcistan’daydım silah seslerinin çaldığı yerdeydim.
Blacka, blacka, blacka, tell the story
– Blacka, blacka, blacka, hikayeyi anlat
To be or not to be dead in the morning
– Sabah ölü olmak ya da olmamak
If you knew the cage that I was raised in (Bitch)
– Eğer büyüdüğüm kafesi bilseydin (Kaltak)
Shit, my nigga, then (Ho)
– Kahretsin, zencim, o zaman (Ho)
You should loot the path I’m out here blazin’ (Here, punk me, bitch)
– Burada alev alev yandığım yolu yağmalamalısın (Al, serseri, kaltak)
Guess he thought we jumpin’, run ’cause he was pistol wavin’ (Bitch)
– Sanırım silah salladığı için zıpladığımızı, kaçtığımızı düşünüyordu.
Motherfucker, fuck the devil (Ho)
– Orospu çocuğu, şeytanın canı cehenneme.
Boy, I’m from the A, man (Bitch, punk, lil’ punk, bitch)
– Oğlum, ben A’dan geliyorum, adamım (Kaltak, serseri, küçük serseri, kaltak)

Sweep, sweep, mop, mop
– Süpürme, süpürme, paspas, paspas
Wow, great as Dot, been frequenting the gunshot like a movie montage
– Vay canına, Dot kadar harika, bir film montajı gibi sık sık silah sesini duyuyordum.
Sip this Teremana, feel it like Dwayne the Rock
– Bu Teremanayı yudumla, Dwayne the Rock gibi hisset
The way I rock be I-Y-K-Y-K, okay, I kick before I knock
– Sallanma şeklim I-Y-K-Y-K, tamam, vurmadan önce tekmeliyorum
This shit is real, real, kill or be killed, no model citizen (No)
– Bu bok gerçek, gerçek, öldür ya da öldür, örnek vatandaş yok (Hayır)
Suspense, still here with the blue steel, stray from bein’ healed (Woo)
– Gerilim, hala burada mavi çelikle, iyileşmekten kaçıyor (Woo)
I been stealin’ ‘fore the pure thrill
– Saf heyecanın önünü çalıyordum.
Runnin’ up in buildings like the Grinch in Whoville (Hahaha)
– Whoville’deki Grinch gibi binalarda koşuyor (Hahaha)
What’s life without adrenaline?
– Adrenalinsiz hayat nedir?
Put you on a shirt, now your purge merch, yur (You, you, you)
– Seni bir gömleğe koy, şimdi tasfiye malın, yur (Sen, sen, sen)
Death is freedom, some deserve worse, huh
– Ölüm özgürlüktür, bazıları daha kötüsünü hak eder, ha
You get me? (Get me)
– Anladın mı beni? (Yakala beni)
You got me (You got me), I’m always talkin’ but a nigga lil’ diamond
– Beni yakaladın (Beni yakaladın), her zaman konuşuyorum ama bir zenci lil’diamond
That nigga mean, you mean about proxy
– O zenci, vekil hakkında mı demek istiyorsun?
I don’t really fuck with these niggas like Gandhi (What’s “yeah-yeah”)
– Gandi gibi bu zencilerle gerçekten uğraşmıyorum (“evet-evet” nedir)
What’s up, nigga? Try me, lot of this shit just lucky timing (What’s “yeah-yeah”)
– N’aber zenci? Beni dene, bu bokun çoğu sadece şanslı zamanlama (“evet-evet” nedir)
What’s up, nigga? Try me, broad day brawl and the blood look shiny (What’s “yeah-yeah”)
– N’aber zenci? Beni dene, geniş gün kavgası ve kan parlak görünüyor (“evet-evet” nedir)
What’s up, nigga? I can always sniff out a fuck nigga
– N’aber zenci? Her zaman lanet bir zenciyi koklayabilirim.
I’m the dog, I’ma upset the front runner
– Ben köpeğim, ön koşucuyu üzeceğim.
Bark big but a bite is a bit bigger
– Havlamak büyük ama bir ısırık biraz daha büyük
Okay, pull out the pump, can’t punk me
– Tamam, pompayı çek, beni kandıramazsın.
Crocodile Dundee, Doco-dile Dundee
– Timsah Dundee, Doco-dile Dundee
Knockin’ out front teeth
– Ön dişleri nakavt etmek
Niggas is way too sensitive, touchy, niggas is aunties, ah
– Zenciler çok hassas, dokunaklı, zenciler teyze, ah
Must be havin’ they monthly, hate it all you want
– Aylık alıyor olmalılar, istediğin kadar nefret et.
Only hell can judge me
– Beni ancak cehennem yargılayabilir.
I just be puttin’ shit bluntly
– Sadece açık açık söylüyorum
Life too hard to go out humbly
– Hayat alçakgönüllülükle çıkmak için çok zor

Uh, pull out the pump, can’t punk me, bitch
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, kaltak.
Pull out the pump, can’t punk me, ho
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, ho
Pull out the pump, can’t punk me, bitch
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, kaltak
Pull out the pump, lil’ punk bitch
– Pompayı çek, küçük serseri kaltak
Pull out the pump, can’t punk me, bitch
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, kaltak
Pull out the pump, can’t punk me, ho
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, ho
Pull out the pump, can’t punk me, bitch
– Pompayı çek, beni kandıramazsın, kaltak
Pull out the pump, lil’ punk bitch
– Pompayı çek, küçük serseri kaltak

Yo, JID, this Meezy, bruh
– Hey, JİD, bu küçük kardeşim.
Hit me when you get this message, my nigga
– Mesajı aldığında bana vur, zencim.
My ass in the mountain ridin’ round
– Kıçım dağda yuvarlanıyor
Thinkin’ when yo’ Stevenson Road ass gon’ drop that shit, nigga
– Stevenson Yolu kıçı o boku bıraktığında düşünüyorum, zenci.
You playin’, what the fuck?
– Oynuyorsun, ne halt ediyorsun?