Kategoriler
L Şarkı Sözleri Çevirileri

Lil Baby – California Breeze İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

We all want somebody to care for your needs
– Hepimiz senin ihtiyaçlarını karşılayacak birini istiyoruz.

Yeah, made it out the trenches, this type of life I can get used to
– Evet, siperlerden çıktım, alışabileceğim bu tarz bir hayata
Number one on YouTube, private dinner in Malibu
– YouTube’da bir numara, Malibu’da özel akşam yemeği
Show you how to work your stick
– Sopanı nasıl çalıştıracağını göster
Ain’t nobody gon’ handle you
– Kimse seni idare etmeyecek
Put you in a Phantom ’cause you my lil’ boo
– Seni bir Hayalete soktum çünkü sen benim küçük boo’msun
Ready for whatever, I tie up my boots
– Her şeye hazırım, botlarımı bağlarım
Everybody goin’ the same route, so, I switched up my route
– Herkes aynı yoldan gidiyor, ben de rotamı değiştirdim.
Niggas ain’t be what they talkin’ ’bout, so, I switched up my crew
– Zenciler konuştukları gibi değiller, ben de ekibimi değiştirdim.
Actin’ like you love me knowin’ it’s flaw, so, I’m gon’ fake it too
– Beni seviyormuş gibi davranıyorsun bunun bir kusur olduğunu biliyorsun o yüzden ben de numara yapacağım
But, that’s what I’m supposed to do
– Ama yapmam gereken bu.
Aware of my surroundings, I don’t fuck with y’all, don’t come around me
– Çevremin farkında olarak, hepinizle dalga geçmiyorum, etrafıma gelmeyin
“Baby switched up,” how that sound? Like a nigga in his feelings
– “Bebeğim açıldı,” nasıl oldu? Hislerinde bir zenci gibi
You can’t name somethin’ I did flaw, I’ma die and breed only the realest
– Kusur işlediğim bir şeye isim veremezsin, ölürüm ve sadece en gerçeklerini yetiştiririm
I ain’t never worry ’bout another nigga, so, in that case, I’m the biggest
– Başka bir zenci için asla endişelenmem, o yüzden, bu durumda, ben en büyüğüyüm
I been trappin’ all around the world, my pivots still ain’t left the business
– Tüm dünyayı tuzağa düşürdüm, pivotlarım hala işi bırakmadı
She got everything I want, ain’t no need to fuck with these bitches
– İstediğim her şeye sahip, bu sürtüklerle uğraşmaya gerek yok
You can go and have a lil’ fun, I ain’t gon’ trip, baby, I get it
– Sen gidip biraz eğlenebilirsin, ben gezmeyeceğim bebeğim, anladım
Ain’t bullshit in this game, wherever this plane land, I’m the littest nigga there
– Bu oyunda saçmalık yok, bu uçak nereye inerse insin, oradaki en küçük zenciyim
Turn your back on me, I ain’t even care
– Bana arkanı dön, umurumda bile değil
If you need me, I’m still gon’ be there
– Bana ihtiyacın olursa, hala orada olacağım
Tell me how the fuck is this shit fair
– Bu bokun ne kadar adil olduğunu söyle bana.
Switch on who? I went there
– Kimi açayım? Oraya gittim.
Fuck them too, I’m prepared
– Onları da siktir et, hazırım.
I run shit, get that clear
– Bok gibi koşuyorum, açıklığa kavuş.
Heartbroke, can’t drop no tears
– Kalbi kırık, gözyaşı dökemiyorum
Was what it was, is what it is
– Ne olduğu, ne olduğu

California breeze, take her out to eat
– California breeze, onu yemeğe çıkar.
Stop at a lil’ party
– Küçük bir partide dur
End up at the big house
– Sonunda büyük evde
I can’t fuck with shawty, ’cause she got a big mouth
– Shawty ile sevişemem, çünkü kocaman bir ağzı var.
Pull up in a ‘Rarri, hop out like a big dawg
– Bir ‘Rarri içinde yukarı çekin, büyük bir dostum gibi dışarı atlayın
Get my shit together, feel like I done took two years out
– Bokumu toparla, sanki iki yılımı harcamışım gibi hisset
Bookin’ on my schedule, I ain’t rich enough to chill out
– Programıma göre rezervasyon yapıyorum, sakinleşecek kadar zengin değilim
I watched you turn sour, I don’t know how to feel ’bout it
– Ekşimeni izledim, nasıl hissedeceğimi bilmiyorum
Majority unfolded, but, I’m still solid
– Çoğunluk ortaya çıktı, ama hala katıyım

I’m still out here, still don’t know how to feel about it
– Hala buradayım, hala nasıl hissedeceğimi bilmiyorum.
Early in the mornin’ talkin’ to Marquis about it
– Sabahın erken saatlerinde Marquis’le bunun hakkında konuşuyor
Wonderin’, “Should I let it go, or, we beefin’ ’bout it?”
– Merak ediyorum, “Bırakayım mı, yoksa dövüşelim mi?”
Knowin’ that I’ll go cold on you for weeks about it
– Bu konuda haftalarca sana soğuk davranacağımı biliyorum.
And it weren’t that deep, but, that’s just how we be with me
– Ve o kadar derin değildi, ama, işte benimle böyle olacağız
I can’t lie, she be fuckin’ me good, but, girl, you fuck me better
– Yalan söyleyemem, beni iyi beceriyor, ama kızım, beni daha iyi beceriyorsun
I’m not surprised that you stereotypin’ to be a lil’ guy
– Küçük bir adam olmak için basmakalıp davranmana şaşırmadım.
But, if I can have a second of yo’ time, try to elevate yo’ mind
– Ama, eğer bir saniye vaktim olursa, zihnini yükseltmeye çalış.
We can crush ’em on every level, I’m tellin’ you
– Onları her seviyede ezebiliriz, sana söylüyorum
I fell in love with generatin’ revenue
– Gelir üretmeye aşık oldum
I know they gon’ try to push you from the top, so, I’m careful
– Seni tepeden itmeye çalışacaklarını biliyorum, bu yüzden dikkatliyim.
I put niggas under my wing like they my nephew
– Zencileri yeğenim gibi kanatlarımın altına aldım.
I’ma give you every piece of game I got when I catch you
– Seni yakaladığımda aldığım her oyunu sana vereceğim.
I’m just tryna let you feel the breeze with me (Yeah)
– Sadece esintiyi benimle hissetmene izin vermeye çalışıyorum (Evet)

California breeze, take her out to eat
– California breeze, onu yemeğe çıkar.
Stop at a lil’ party
– Küçük bir partide dur
End up at the big house
– Sonunda büyük evde
I can’t fuck with shawty, ’cause she got a big mouth
– Shawty ile sevişemem, çünkü kocaman bir ağzı var.
Pull up in a ‘Rarri, hop out like a big dawg
– Bir ‘Rarri içinde yukarı çekin, büyük bir dostum gibi dışarı atlayın
Get my shit together, feel like I done took two years out
– Bokumu toparla, sanki iki yılımı harcamışım gibi hisset
Bookin’ on my schedule, I ain’t rich enough to chill out
– Programıma göre rezervasyon yapıyorum, sakinleşecek kadar zengin değilim
I watched you turn sour, I don’t know how to feel ’bout it
– Ekşimeni izledim, nasıl hissedeceğimi bilmiyorum
Majority unfolded, but, I’m still solid
– Çoğunluk ortaya çıktı, ama hala katıyım

No, no, no, no
– Hayır, hayır, hayır, hayır
I’m supposed to be gone
– Gitmem gerekiyordu.
But, shit, where I’m gon’ go?
– Ama kahretsin, nereye gideceğim?
Tryna hold it in, I can’t let this shit show
– Tutmaya çalış, bu bokun ortaya çıkmasına izin veremem
It can’t be forced, it don’t work, let it go
– Zorlanamaz, işe yaramaz, bırak gitsin.
I try to tell you, you act like you know
– Sana söylemeye çalışıyorum, biliyormuş gibi davranıyorsun