Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

Quavo & Takeoff – HOTEL LOBBY (Unc and Phew) İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

M-M-M-Murda
– M-M-M-Murda

Let’s get it
– Hadi alalım
Hop off a sixteen passenger
– On altı yolcudan atla
This a G5, no, this not a Challenger (Big one)
– Bu bir G5, hayır, bu bir Meydan Okuyucu değil (Büyük olan)
I keep some members with me, the freaks get coach seats
– Yanımda birkaç üye tutarım, ucubeler koç koltukları alır.
They some cannibals (Eaters)
– Onlar yamyamlardır.
They like to get geeked, drink a whole bottle, wake up and repeat (Damn)
– Kafayı yemeyi, bütün bir şişeyi içmeyi, uyanmayı ve tekrar etmeyi severler (Kahretsin)
She took a lil (Shh), mixed it with the (Chill out)
– Bir lil (Shh) aldı, (Chill out) ile karıştırdı.
Now she said she seein’ 3D (Wow)
– Şimdi 3D gördüğünü söyledi (Vay canına)
I go in the jungle and I ain’t got a coat, I bet I come out with a mink (I bet I)
– Ormana gidiyorum ve paltom yok, bahse girerim bir vizonla çıkıyorum (bahse girerim).
Do this shit for the fam’ ’cause this shit bigger than me (Big)
– Bunu aile için yap çünkü bu bok benden daha büyük (Büyük)
Color stones in my infinity link, and in the factory, masterpiece (Factory)
– Sonsuzluk bağlantımda ve fabrikada renkli taşlar, başyapıt (Fabrika)
I call him twin ’cause that be my brother
– Ona ikiz diyorum çünkü o benim kardeşim
We got the same Rollie, he matchin’ me (Nah, for real)
– Aynı Rollie bizde, o benimle eşleşiyor (Hayır, gerçekten)

Water on me like the sauna (Wet), some karats, some pointers (Woo)
– Üzerimde sauna gibi su (Islak), bazı karatlar, bazı işaretçiler (Woo)
All these commas, I won’t fumble (Fumble)
– Bütün bu virgüllerle uğraşmayacağım.
Migo gunners out the jungle (Migo)
– Migo topçuları ormandan çıktı (Migo)
Buy it all, fuck a fronter (Fuck nigga)
– Hepsini satın al, önünü sikeyim (Zenciyi sikeyim)
Can’t call me no fronter (Woo, cash)
– Bana önder diyemezsin (Woo, cash)
Drop top, feelin’ like Stunna (Hah, drop top)
– Damla üstü, Stunna gibi hissediyorum (Hah, damla üstü)
Get these plays, don’t runnin’ (We gone)
– Bu oyunları al, kaçma (Biz gittik)
Chrome Hearts wallet, smoke my product, take three vibes to the tropics (Tropics)
– Krom Kalpler cüzdanı, ürünümü iç, tropiklere üç titreşim al (Tropik)
Nigga wasn’t shit, I was outside just servin’ narcotics (Narcotics, woo)
– Zenci bir bok değildi, dışarıdaydım sadece uyuşturucu kullanıyordum (Narkotik, woo)
Pass me that stick, nigga make one wrong move, just pop him (Pop him, brrt)
– Bana o sopayı uzat, zenci yanlış bir hamle yap, sadece onu patlat (Patlat, brrt)
Blame it on bro with a hoe flooded out in the hotel lobby (Flooded)
– Otel lobisinde su basmış bir çapa ile kardeşime suçla (Su Basmış)

It’s crowded, diamonds be dancin’ like Bobby (They dancin’)
– Kalabalık, elmaslar Bobby gibi dans ediyor (dans ediyorlar)
Don’t touch it, this Glock, it be cocky (Don’t touch it)
– Dokunma, bu Glock, ukala ol (Dokunma)
Soon as G6 departed, we get it (We kick it)
– G6 ayrılır ayrılmaz, onu alıyoruz (tekmeliyoruz)
Bitches gon’ trend on the topic (Keep trendin’)
– Orospular konuyla ilgili trend olacak (Trend olmaya devam et)
The way I pull up, I’ma pop it and none of these niggas gon’ stop me (Pull up, gone)
– Yukarı çekme şeklim, onu patlatacağım ve bu zencilerin hiçbiri beni durduramayacak (Yukarı çek, gitti)
Put this shit on, get a cup for the drip, I’m a muhfuckin’ faucet (Kilo)
– Bu boku giy, damlalık için bir bardak al, ben bir muhfuckin ‘musluğuyum (Kilo)
Keep stackin’, your bank gone get bigger (Go)
– İstiflemeye devam et, bankan büyüdü (Git)
Never will I throw some shade on no nigga (On Take’)
– Hiçbir zenciye gölge düşürmeyeceğim.
Lil nigga, don’t play with these niggas
– Küçük zenci, bu zencilerle oynama.
Lil nigga, don’t play with these niggas (No)
– Küçük zenci, bu zencilerle oynama (Hayır)
I see the big picture, we up on these niggas (Uh)
– Büyük resmi görüyorum, bu zencilerin peşindeyiz (Uh)
The Huncho, the one, you gon’ call on me, nigga? (‘Cho)
– Kambur olan, beni arayacak mısın, zenci? (‘Ço)
I got your bag, you gon’ follow me, nigga (Foll’)
– Çantanı aldım, beni takip edeceksin zenci.
When I get up, we gon’ ball on these niggas (Ball)
– Kalktığımda, bu zencilerin üzerine top atacağız.
Fuckin’ shit up ’cause we be out the system (Fuck the system)
– Lanet olası sistem çıkacağız (sistem Fuck)neden bok ‘

Water on me like the sauna (Wet), some karats, some pointers (Woo)
– Üzerimde sauna gibi su (Islak), bazı karatlar, bazı işaretçiler (Woo)
All these commas, I won’t fumble (Fumble)
– Bütün bu virgüllerle uğraşmayacağım.
Migo gunners out the jungle (Migo)
– Migo topçuları ormandan çıktı (Migo)
Buy it all, fuck a fronter (Fuck nigga)
– Hepsini satın al, önünü sikeyim (Zenciyi sikeyim)
Can’t call me no fronter (Woo, cash)
– Bana önder diyemezsin (Woo, cash)
Drop top, feelin’ like Stunna (Hah, drop top)
– Damla üstü, Stunna gibi hissediyorum (Hah, damla üstü)
Get these plays, don’t runnin’ (We gone)
– Bu oyunları al, kaçma (Biz gittik)
Chrome Hearts wallet, smoke my product, take three vibes to the tropics (Go)
– Krom Kalpler cüzdanı, ürünümü iç, tropiklere üç titreşim al (Git)
Nigga wasn’t shit, I was outside just servin’ narcotics (Narcotics, woo)
– Zenci bir bok değildi, dışarıdaydım sadece uyuşturucu kullanıyordum (Narkotik, woo)
Pass me that stick, nigga make one wrong move, just pop him (Pop him, brrt)
– Bana o sopayı uzat, zenci yanlış bir hamle yap, sadece onu patlat (Patlat, brrt)
Blame it on bro with a hoe flooded out in the hotel lobby (Flooded)
– Otel lobisinde su basmış bir çapa ile kardeşime suçla (Su Basmış)