Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

Quavo & Takeoff – Two Infinity Links İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

An Infinity link
– Sonsuzluk bağlantısı
See that’s the strongest link in the world
– Bakın bu dünyadaki en güçlü bağlantı.
By far stronger than the Cuban
– Küba’dan çok daha güçlü
It runs in the blood
– Kanda akıyor.
(Buddah, bless this beat)
– (Buddah, bu ritmi kutsa)
Go
– Gitmek

I promise to always rep my city, especially where I’m from (Go)
– Her zaman şehrimi temsil edeceğime söz veriyorum, özellikle de geldiğim yeri (Git)
Wanna come back to the hood and put you on, you don’t owe a crumb (No)
– Kaputa geri dönüp seni giymek istiyorsan, kırıntıya borcun yok (Hayır)
Just put lil’ bro on somethin’ (Yeah), just put lil’ bro on somethin’ (Go)
– Lil’ bro’yu bir şeyin üzerine koy (Evet), just put lil’ bro’yu bir şeyin üzerine koy (Git)
Don’t put that ho’ on nothin’ (No), don’t put that bitch on nothin’ (Bitch)
– O fahişeyi hiçbir şeyin üstüne koyma (Hayır), o sürtüğü hiçbir şeyin üstüne koyma (Kaltak)
I never wanna see the day I lose my bro to one (Damn)
– Kardeşimi birine kaybettiğim günü asla görmek istemiyorum (Kahretsin)
Before the cake, before the stage, we split up honey buns (Split up)
– Pastadan önce, sahneden önce, ballı çörekleri ayırdık (Ayrıldık)
5:30, mama house, we was all sons (Mama)
– 5:30 anne evi, hepimiz oğluyduk (Anne)
85 NAWF (Go), where we all from (Migo)
– 85 NAWF (Go), hepimizin geldiği yer (Mıgo)
If it wasn’t for P, shit, it probably wouldn’t be no me (True story)
– P olmasaydı, kahretsin, muhtemelen ben olmazdım (Gerçek hikaye)
And if it wasn’t for me, shit, it probably wouldn’t be QC (Uh-uh)
– Ve eğer ben olmasaydım, kahretsin, muhtemelen QC olmazdı (Uh-uh)
Just some young rich niggas, tryna get it out the streets (Get it)
– Sadece bazı genç zengin zenciler, sokaklardan çıkarmaya çalış (Al)
Can’t let bitches, can’t let money, ego, come between the team (Go)
– Sürtüklere izin veremem, paranın, egonun, takımın arasına girmesine izin veremem (Git)
I’m gettin’ pissed while I’m listening to this shit, I can’t believe (Woo, woo)
– Bu saçmalığı dinlerken sinirleniyorum, inanamıyorum (Woo, woo)
That I fell for a bitch that tried to knock me off my P (P)
– Beni P (P)’den düşürmeye çalışan bir kaltağa aşık olduğumu
What you see? Look at me (Woo), what you think? I’m a bitch (Huh?)
– Ne görüyorsun? Bana bak, ne düşünüyorsun? Ben bir sürtüğüm (Ha?)
Fuck them Ms, take a brick (What?), make a bill’ in this bitch (Bill’)
– Siktir et onları Bayan, bir tuğla al (Ne?), bu kaltakta bir fatura yap (Bill)

5:30 with a bando phone (Bando), mama, me, and my grandma son
– 5:30 bir bando telefonuyla (Bando), anne, ben ve büyükannem oğlumla
Cookin’ up in the basement, tryna get me a billion like Donda’s son
– Bodrumda yemek pişirirken, bana Donda’nın oğlu gibi bir milyar dolar getirmeye çalış
14-7 nines (Talk to me), since I was fixin’ nines (Brrt)
– 14-7 dokuzlar (Konuş benimle), çünkü dokuzları tamir ediyordum (Brrt)
Blowin’ Irene, it was act’ for the lean, I was damn geeked out my mind (Try)
– Blowin ‘Irene, yalın için hareketti, aklımı kaçırmıştım (Dene)
Then I go ride with the boogers in the booger, first time that I couldn’t tell time (Ice)
– Sonra sümüklüböceklerle sürmeye gidiyorum, ilk defa zamanı söyleyemediğim zaman (Buz)
And it got so damn hot, had to move the spot, the North side dry
– Ve hava o kadar ısındı ki, yeri değiştirmek zorunda kaldım, Kuzey tarafı kurudu
If it was you, you could never be me (Nah)
– Eğer sen olsaydın, asla ben olamazdın (Nah)
I’m the first one that said “QC” (Chill out)
– “QC” diyen ilk kişi benim (Sakin ol)
I ain’t never gon’ tuck my tail (Nah)
– Asla kuyruğumu sokmayacağım (Nah)
I’m a nigga from the NAWF, for real (NAWF)
– Ben nawf’li bir zenciyim, gerçekten (NAWF)
He poppin’ it, tryna get popular, but he know he ain’t step foot in that field (Stop it)
– Onu patlatıyor, popüler olmaya çalışıyor, ama o alana adım atmadığını biliyor (Kes şunu)
We can see he ain’t real (Uh-uh), don’t touch him, he’ll squeal (Please don’t)
– Gerçek olmadığını görebiliyoruz (Uh-uh), ona dokunma, ciyaklayacak (Lütfen yapma)
I know niggas cried, but they get active on that drill (Brrt)
– Zencilerin ağladığını biliyorum, ama o tatbikatta aktif oluyorlar (Brrt)
Nigga, ain’t nothin’ lied, beside the engine and these Ms (Vroom, M&M)
– Zenci, motorun ve bu Ms’lerin yanında hiçbir şey yalan söylemedi (Vroom, M &M)
Takin’ a camera and makin’ a film
– Bir kamera alıp bir film yapmak
Water on my neck, you know I can swim
– Boynumda su var, biliyorsun yüzebilirim
Counted me out, but you know I’ll win (You know that)
– Beni saydın, ama kazanacağımı biliyorsun (Bunu biliyorsun)
Why question the shit that I did? (Why?)
– Neden yaptığımı sorguluyorsun? (neden?)
You know I had visions of this shit since I was a kid (Real talk)
– Biliyor musun, çocukluğumdan beri bu bokla ilgili hayallerim vardı (Gerçek konuşma)
I priced it out and got blessed and look at what God did (Infinity)
– Onu fiyatlandırdım ve kutsandım ve Tanrı’nın ne yaptığına baktım (Sonsuzluk)

Infinity
– Sonsuzluk