Kategoriler: Metin Çevirileri

Re-Configuration Of Public Admin From Feminist Per… Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin

Re-configuration of public admin from feminist perspective
• Leadership style:
• Men and women both adopt masculine leadership style which create agony and conflict. Emotional connect
to subordinate, taking care of human needs, consultative, participative, and interactive leadership which not
always thinks from head(rational) but also from heart(emotional).
• Expertise:
• The Wilsonian -Weberian model of professional expertise with an implicit emphasis on objectivity, rationality,
autonomy and hierarchy is considered inconsistent with the widely accepted notions of womanhood.
• public administrators, both men and women, try to appear technically expert, tough and heroic to project
masculine competent image; they avoid being passive, complaint, and vulnerable
• such ideas of expertise disconnect the administrator’s interaction with the world around him
* Non-hierarchical, non-control, consultative, taking on board perspectives of all stakeholder based Expertise
• Virtues in public organization:
• Ethics of Justice vs Ethics of care : Ethics of Justice: impartial universal moral principles, neutral, impersonal,
and rights based ; Ethics of care: personalized, Interactive, responsive, moral responsibility
• Ideal public servant: one who takes care of familial and organızatıonal responsıbılıties in equal measures, carry
same values in private and public, who thinks both from head and heart, a complete human- both masculinity
and femininity
• Alternate organizational theory:
• fluid, non-hlerarchical, more flexible, participative, group-oriented, egalitarian forms of organization.

Türkçe Çevirisi

Kamu yöneticisinin feminist perspektiften yeniden yapılandırılması
* Liderlik tarzı:
* Hem erkekler hem de kadınlar, acı ve çatışma yaratan erkeksi liderlik tarzını benimser. Duygusal bağlantı
alt, bakım ihtiyaçlarının, istişare, katılımcı ve interaktif bir liderlik alınarak değil
her zaman kafadan(rasyonel) değil, aynı zamanda kalpten(duygusal) düşünür.
• Uzman:
* Nesnellik, rasyonellik üzerine örtülü bir vurgu ile wilsonian-Weberian profesyonel uzmanlık modeli,
özerklik ve hiyerarşi, yaygın olarak kabul edilen kadınlık kavramlarıyla tutarsız olarak kabul edilir.
* kamu yöneticileri, hem erkekler hem de kadınlar, teknik olarak uzman, sert ve kahramanca görünmeye çalışırlar.
erkeksi yetkin imaj; pasif, şikayetçi ve savunmasız olmaktan kaçınırlar
* bu tür uzmanlık fikirleri, yöneticinin etrafındaki dünyayla etkileşimini keser
* Hiyerarşik olmayan, kontrol dışı, danışmanlık, tüm paydaş temelli Uzmanlıkların yönetim perspektiflerini alma
* Kamu kuruluşunda erdemler:
* Adalet etiği vs bakım Etiği: Adalet Etiği: tarafsız evrensel ahlaki ilkeler, tarafsız, kişisel olmayan,
ve haklara dayalı ; bakım Etiği: kişiselleştirilmiş, etkileşimli, duyarlı, ahlaki sorumluluk
* İdeal kamu görevlisi: ailesel ve Organizational sorumluluklara eşit önlemlerle bakan,
özel ve kamusal alanda aynı değerler, hem kafa hem de kalpten düşünen, tam bir insan-hem erkeklik
ve kadınlık
* Alternatif organizasyon teorisi:
* akışkan, hiyerarşik olmayan, daha esnek, katılımcı, grup odaklı, eşitlikçi örgütlenme biçimleri.

Yorum Yapabilirsiniz
Paylaş
Ekleyen
admin
Etiketler: İngilizceTürkçe

Son Yazılar

Take Me Back To My Boat On The River I Need To Go… Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin Take me back to my boat on the river I need to go…

18 saat önce eklendi

Concentration Is A Fundamental Process Across A Wi… Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin Concentration is a fundamental process across a wide range of applications in the…

1 gün önce eklendi

Drying (Or Dehydration) Is The Process Of Removing… Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin Drying (or dehydration) is the process of removing excess water (moisture) from a…

1 gün önce eklendi

Although Numerous Industrial Processes Have Been I… Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin Although numerous industrial processes have been identified with favorable conditions for the application…

1 gün önce eklendi

The Annual Performance Of The Optimized System Is … Türkçe Çevirisi

İngilizce Metin The annual performance of the optimized system is discussed further with its economic…

1 gün önce eklendi

Merhaba, Benim Adım Melih. İdeal Ev Hakkında Ko… İngilizce Çevirisi

Türkçe Metin Merhaba, benim adım Melih. İdeal ev hakkında konuşmak istiyorum.. . İlk olarak, ev…

1 gün önce eklendi