Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

thasup – mi @mi o è f@ke İtalyanca Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Mi chiedo sempre se mi ami o è fake
– Hep merak ediyorum beni seviyor musun yoksa sahte mi
Mi ami o è fake, mi ami o è fake
– Beni seviyor musun yoksa sahte mi, Beni seviyor musun yoksa sahte mi
Tu dimmi sempre se mi ami o è fake
– Her zaman beni sevip sevmediğini mi söylüyorsun yoksa sahte mi
Mi ami o è fake, mi ami o è fake
– Beni seviyor musun yoksa sahte mi, Beni seviyor musun yoksa sahte mi

Mia cara, cambia questa giungla
– Hayatım, bu ormanı değiştir.
L’ho provata e dopo un po’ disturba
– Denedim ve bir süre sonra rahatsız ediyor
Se n’è andata la strada giusta
– Doğru yoldan gitti.
Sparita nel nulla più in là, puf, moon-moonstar
– Ötesindeki hiçliğe gitti, puf, ay-ayyıldızı
No non faccio il gangsta per un rollie
– Hayır, rollie için gangsterlik yapmam.
E, e non cambio perché mi disgusta
– Ve değişmiyorum çünkü bu beni iğrendiriyor.
Già dal banco pensavamo ai sogni
– Zaten tezgahtan rüyalar hakkında düşündük
E a come non realizzarli co’ una busta
– Ve onları bir zarfla nasıl yapmazsınız
Come faremo, giuro, non lo so
– Bunu nasıl yapacağız, yemin ederim, bilmiyorum
Cosa diremo agli amici del block
– Bloğun Arkadaşlarına ne söyleyeceğiz
Sono con te, calcolami nel mob
– Seninleyim, beni mafyada hesapla
Tu lo vorresti, ma mi sa di nope
– Yapardın, ama bence hayır
Stavo cambiando, ma ho solo cambiato il modo
– Değişiyordum ama sadece yolu değiştirdim.
In cui penso di cambiare, ma non
– İçinde değişmeyi düşünüyorum, ama değil
Non sono più lo stesso guarda gli occhi
– Artık eskisi gibi değilim gözlerime bak
Forse si sono spenti con il lock’
– Belki de kilitle gittiler.

Mi chiedo sempre se mi ami o è fake
– Hep merak ediyorum beni seviyor musun yoksa sahte mi
Mi ami o è fake, mi ami o è fake
– Beni seviyor musun yoksa sahte mi, Beni seviyor musun yoksa sahte mi
Tu dimmi sempre se mi ami o è fake
– Her zaman beni sevip sevmediğini mi söylüyorsun yoksa sahte mi
Mi ami o è fake, mi ami o è fake
– Beni seviyor musun yoksa sahte mi, Beni seviyor musun yoksa sahte mi
Mi chiedo sempre se mi ami o è fake
– Hep merak ediyorum beni seviyor musun yoksa sahte mi
Mi ami o è fake, mi ami o è fake
– Beni seviyor musun yoksa sahte mi, Beni seviyor musun yoksa sahte mi
Tu dimmi sempre se qualcosa non va tra di noi (Yeah)
– Her zaman aramızda bir sorun olup olmadığını söylersin (Y

Tu, ah, fai spicci ma non strada, poi ti senti importante
– Sen, ah, stant yapıyorsun ama Yol yapmıyorsun, o zaman kendini önemli hissediyorsun
Ma quello che rimarrà, sarà qualche contante
– Ama ne kalacak, biraz nakit olacak
Che, sai, non conta tanto, eppure ti fa stare
– O kadar da önemli değil ama yine de kalmanı sağlıyor.
Tranquillo, ma col canto non c’hai un cazzo da dare, yo
– Sessiz ol, ama şarkı söylerken Verecek bir sikin yok , o
Eh-eh-eh, eh-eh-eh, eh
– Eh-eh-eh, eh-eh – eh, eh
Bleah, non vorrò mai più te
– Seni bir daha asla istemeyeceğim.
Mi dici “Torna”, ma no
– “Geri dön” diyorsun ama hayır
Piangi, ma è tardi per me
– Ağla, ama benim için geç oldu.
Mille perché per te, damn
– Bin çünkü senin için, lanet olsun
Ma non tornerei mai back
– Ama asla geri dönmem.
Perché ricadrei sicuro di nuovo per una troia da due cash
– Neden iki paralı bir sürtük için tekrar güvende olayım ki?
Io ho i lividi per le pare
– Çürüklerim olduğunu mu düşünüyorsun?
Tu amavi solo parlare
– Sadece konuşmayı severdin.
Se ti mostro quel che ho dentro
– Eğer sana içinde ne olduğunu gösterirsem
Mi potresti far del male
– Bana zarar verebilirsin.
Senti il fumo dalle scale
– Merdivenlerden çıkan dumanı hisset
Sto cercando di far pace con me stesso mentre
– Kendimle barışmaya çalışıyorum.

Mi chiedo sempre se mi ami o è fake
– Hep merak ediyorum beni seviyor musun yoksa sahte mi
Mi ami o è fake, mi ami o è fake
– Beni seviyor musun yoksa sahte mi, Beni seviyor musun yoksa sahte mi
Tu dimmi sempre se mi ami o è fake
– Her zaman beni sevip sevmediğini mi söylüyorsun yoksa sahte mi
Mi ami o è fake, mi ami o è fake
– Beni seviyor musun yoksa sahte mi, Beni seviyor musun yoksa sahte mi