Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri Y

YoungBoy Never Broke Again – Dangerous Love İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

My nigga Brando been sick with it
– Zencim Brando hastaydı.
Say Brando, what this hittin’ for?
– Söyle Brando, bu ne için?
Uh (Top, nigga)
– Uh (Üstte, zenci)
Uh, yeah
– Ah, evet

They figured out, did they contest? I got to be at my best
– Anladılar, itiraz ettiler mi? Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım.
Ran up my check, ain’t buy no vest, I’m still at war ’bout my set
– Çekime koştum, yelek almadım, setimle ilgili hala savaştayım.
I say you pussy bitches play, we goin’ to war, it won’t end
– Siz ödlek sürtükler oynayın derim, savaşa gidiyoruz, bitmeyecek
Walk down the streets over black coat with dirty rods tucked up in
– Kirli çubuklar sıkışmış siyah palto üzerinde sokaklarda yürüyün
I’m mad that they don’t let me show my ass now
– Şimdi kıçımı göstermeme izin vermedikleri için kızgınım.
Flash out or cash out, make sure to drop that ass down
– Dışarı çık ya da para kazan, o kıçını yere düşürdüğünden emin ol
They sayin’ how they know I’m in my bag now
– Şimdi çantamda olduğumu nasıl bildiklerini söylüyorlar.
Spend that money, makin’ it right back, huh
– Parayı geri kazanmak için harcayın, ha
But still can’t get you out my mind, I’m shakin’ while you sleep wit’ me
– Ama yine de seni aklımdan çıkaramıyorum, sen uyurken ben titriyorum.
Jump and hope up you ain’t see, that’s ’cause I’m on pills
– Zıpla ve görmeyeceğini um, çünkü hap kullanıyorum.
I ain’t see peace inside the streets since the day Big Dump got killed
– Büyük Çöplüğün öldürüldüğü günden beri sokaklarda huzur göremiyorum.
These pussy bitches quick to speak but they don’t know how I feel
– Bu amcık orospular konuşmak için hızlı ama nasıl hissettiğimi bilmiyorlar
Or see what we saw inside the scope, them pussy niggas got drilled
– Ya da kapsamın içinde ne gördüğümüze bakın, o kedi zencileri delinmiş
I done came a long way from grandma arms, inside of jail without a bond
– Büyükannemin kollarından uzun bir yol katettim, hapishanenin içinde kefaletsiz kaldım.
Grew up totin’ dirty guns, the side of it say L.A.P.D.
– Kirli silahlarla büyüdüm, yan tarafında L.A.P.D. yazıyor.
Robbing shit to get some funds, hammer cocked, my mask on
– Biraz para almak için bok soymak, çekiçle vurmak, maskemi takmak
Free Lil Meechy, baby, that dog food out here for cheap
– Bedava Lil Meechy, bebeğim, o köpek maması ucuza burada
What you gon’ do, eat or starve? From Nawfside to livin’ large
– Ne yapacaksın, yiyecek misin, açlıktan ölecek misin? Nawfside’dan livin’ large’a
Why the fuck do I got ten with just a six car garage?
– Neden altı araçlık garajı olan on tane var?
To this day, still scarred, grew apart and I ain’t throw in my cards
– Bu güne kadar, hala yaralı, ayrı büyüdü ve kartlarımı atmadım
She say she love me, say she with me then help me knock off that boy
– Beni sevdiğini söyledi, benimle olduğunu söyledi ve o çocuğu öldürmeme yardım etti.
She say she need me, she deceivin’, inside the the play I had saw
– Bana ihtiyacı olduğunu söyledi, aldattı, gördüğüm oyunun içinde
She was fuckin’ with them niggas from out Park Falls
– Park Falls’taki zencilerle yatıyordu.
Ease my mind, baby, I’m medicated, rollin’ hard
– Sakin ol bebeğim, ilaçlandım, sert yuvarlanıyorum.
Tell you everything I’m facin’ just in case you want the part
– Sana her şeyi anlatacağım, ne olur ne olmaz diye.

I’m tryna leave the streets, you see, this life ain’t right
– Sokakları terk etmeye çalışıyorum, görüyorsun, bu hayat doğru değil.
I’m tryna make sure I make it over, I live the life of a soldier
– Başaracağımdan emin olmaya çalışıyorum, bir askerin hayatını yaşıyorum.
I need you to be here to sleep with me tonight
– Bu gece benimle yatmak için burada olmanı istiyorum.
If not I be caught up with them gunners, they tryna swerve some shit under, yeah
– Eğer o topçulara yakalanmazsam, altına sıçmaya çalışırlar, evet
Dangerous love I been feelin’, mm, bah-bah
– Tehlikeli bir aşk hissediyorum, mm, bah-bah
One day you’ll give me all your love, I been wishin’ (Kick, kick, kick, uh)
– Bir gün bana tüm sevgini vereceksin, keşke (Tekme, tekme, tekme, uh)

Grandma baby, she died, drove me crazy, then I turned to the murder gang
– Büyükanne bebeğim, öldü, beni çıldırttı, sonra cinayet çetesine döndüm.
4KTrey, they put your pussy ass up if you try anything
– 4KTrey, eğer bir şey denersen kıçını kaldırırlar.
Drag your partner across that track, let ’em hop out, you might leave that man
– Ortağını o yoldan çek, bırak atlasınlar, o adamı bırakabilirsin.
Bitch, that’s if you make it out, these slimes around got perfect aim
– Kaltak, eğer başarırsan, etraftaki sümüklü böceklerin mükemmel bir amacı var.
Been strugglin’ for a long time, watch papa work a five-to-five
– Uzun zamandır uğraşıyorum, babamın beşe beş çalışmasını izliyorum.
Come home, I got cold eyes, loaded and he know I’m high
– Eve gel, gözlerim üşüdü, kafam güzel ve uçtuğumu biliyor.
Bang that green and keep that red flag, ooh, they know I’m five
– O yeşile vur ve o kırmızı bayrağı sakla, ooh, beş olduğumu biliyorlar
He play, we put that chopper on his ass, that’s homicide
– O oynar, helikopteri kıçına koyarız, bu cinayet olur.
Want me to lose, ain’t nothin’ to prove, my life in 3D
– Kaybetmemi istiyorsun, kanıtlayacak bir şey yok, 3D hayatımı
They gon’ hear about me from Martin Luther if they bump my CD
– Eğer cd’me çarparlarsa beni Martin Luther’den duyacaklar.
Or if the blogs been bashin’ me, they don’t wanna see me achieve, man, bitch please
– Ya da bloglar beni utandırıyorsa, başardığımı görmek istemiyorlar, dostum, kaltak lütfen
I be more doped up than BG, they love that, I’m gon’ shake back, just watch and see
– Bg’den daha fazla sarhoşum, buna bayılıyorlar, geri sallanacağım, sadece izle ve gör
My heart been broke from previous hoes, the aftermath, you might receive
– Kalbim önceki çapalardan kırıldı, sonrasında, alabilirsiniz
You really want this? Help me change, you don’t feel me? Why don’t you leave
– Bunu gerçekten istiyor musun? Değişmeme yardım et, beni hissetmiyor musun? Neden gitmiyorsun
Hope you feel me, I’m diggin’ deep, from behind, I pull out your weave
– Umarım beni hissedersin, derinlere iniyorum, arkadan, örgünü çıkarıyorum
I’m a gangster, I don’t do no blamin’, you gon’ stay or bae, you could leave
– Ben bir gangsterim, suçlamıyorum, sen kal ya da bae, gidebilirsin
You don’t gotta worry ’bout not a dime, ain’t gotta work one day ’cause I’m your man
– Tek kuruş için endişelenmene gerek yok, bir gün çalışmak zorunda değilsin çünkü ben senin erkeğinim.
Get everything you want, just need you ’round, alleviate the pain
– İstediğin her şeyi al, sadece sana ihtiyacım var, acıyı hafifletmek
Your symbol tatted on my kidney, your lil’ nigga outchea gettin’ it
– Senin sembolün böbreğime dövüldü, senin küçük zencin onu alıyor
She get serious about them benjis, tell them, “Stay up out our business” (Yeah)
– Onlar hakkında ciddileşiyor benjis, onlara söyle, “İşimizden uzak dur” (Evet)
By now, you see I’m talkin’ tell that nigga I won’t freeze up
– Şimdiye kadar, o zenciye donmayacağımı söylemekten bahsettiğimi anlamışsındır.
I been caught up ballin’, they gon’ feel they plan on leavin’ us
– Beni baloya kaptırdılar, bizi terk etmeyi planladıklarını hissedecekler.
Try breachin’ us, I back ’em up, to executives, I throw my Bs up, bitch, yeah
– Bizi kırmaya çalış, onları yöneticilere desteklerim, saçmalıklarımı kusarım, kaltak, evet

Dangerous love I been feelin’, mm, bah-bah
– Tehlikeli bir aşk hissediyorum, mm, bah-bah
One day you’ll give me all your love, I been wishin’ (Kick, kick, kick, uh)
– Bir gün bana tüm sevgini vereceksin, keşke (Tekme, tekme, tekme, uh)
I’m tryna leave the streets, you see, this life ain’t right
– Sokakları terk etmeye çalışıyorum, görüyorsun, bu hayat doğru değil.
I’m tryna make sure I make it over, I live the life of a soldier
– Başaracağımdan emin olmaya çalışıyorum, bir askerin hayatını yaşıyorum.
I need you to be here to sleep with me tonight
– Bu gece benimle yatmak için burada olmanı istiyorum.
If not I be caught up with them gunners, they tryna swerve some shit under, yeah
– Eğer o topçulara yakalanmazsam, altına sıçmaya çalışırlar, evet
Dangerous love I been feelin’, mm, bah-bah
– Tehlikeli bir aşk hissediyorum, mm, bah-bah
One day you’ll give me all your love, I been wishin’ (Kick, kick, kick, uh)
– Bir gün bana tüm sevgini vereceksin, keşke (Tekme, tekme, tekme, uh)