Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri Y

YoungBoy Never Broke Again – You Knew İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

We got London on the track
– Londra yolda.

I got on Balmain and she got on CC, this was playin’ before Christ
– Ben Balmain’e bindim, o da cc’ye bindi, bu İsa’dan önce oynuyordu.
She be playin’ games and she got it on repeat, that the shit that I don’t like
– Oyun oynuyor ve tekrar ediyor, bu benim sevmediğim bok
She be comin’ toxic on the ‘net, tryna show her body, I’m so dumb on the Kawasaki
– Ağda zehirli olacak, vücudunu göstermeye çalış, Kawasaki’de çok aptalım.
Find her old man, we gon’ stretch him and take her shoppin’ and she never gon’ tell nobody
– Babasini bul, onu esnetip alisveris yapacagiz ve o asla kimseye söylemeyecek
I am fresh, she smooth, keep me one, Cancùn
– Ben tazeyim, o pürüzsüz, bana bir tane ver, Cancùn
And you, and you know what you doin’
– Ve sen, ve ne yaptığını biliyorsun
And violate you, out my life, baby, I lose
– Ve seni ihlal etmek, hayatımı kaybetmek, bebeğim, kaybediyorum
Got me motivated but you know I been G’d up
– Beni motive etti ama biliyorsun çok heyecanlandım.
When you up in the set, they need us
– Sete girdiğinde bize ihtiyaçları var.
Now they never can come back
– Artık asla geri dönemezler.

Throw that ass in, make it come back (Oh, nah)
– O kıçı içeri at, geri gelmesini sağla (Oh, hayır)
Anything that you want, you can have that
– İstediğin her şeye sahip olabilirsin.
Young nigga ain’t ever have to make a comeback
– Genç zenci asla geri dönmek zorunda kalmaz.
I’m the one sittin’ on the hill with a big bag
– Tepede kocaman bir çantayla oturan benim.
I gotta go hard, we ain’t never gon’ stop
– Sert olmalıyım, asla durmayacağız
Once I’m finally started, you know that I’m turnin’ up, you know
– Nihayet başladığımda, ortaya çıktığımı biliyorsun, biliyorsun

Take you out, five star, what you don’t like?
– Seni dışarı çıkaracağım, beş yıldız, neyi sevmiyorsun?
Do your make-up, favorite part be your highlights
– Makyajınızı yapın, en sevdiğiniz bölüm öne çıkanlarınız olsun
Feelin’ you up from the back, through your side for the night
– Gece boyunca seni arkadan, yanından hissederek
Picture, no usin’ no filters, no way
– Resim, filtre kullanmak yok, mümkün değil
I am not worried ’bout your nigga, okay?
– Senin zencin için endişelenmiyorum, tamam mı?
She know I’m official soon as she get with me
– Benimle gelir gelmez resmi olduğumu biliyor.
She percolate, ah-ah, I get her medicated, gotta hit up my boy
– Sızıyor, ah-ah, ona ilaç veriyorum, oğluma vurmalıyım
Diamond her neck, bracelets, I want VV the set
– Elmas boynu, bilezikler, VV setini istiyorum
I’m in a mink coat, keep me warm so that they the, oh-oh, oh
– Vizon paltomdayım, beni sıcak tut ki onlar, oh-oh, oh
Typhoon, she water approved (Oh)
– Tayfun, o su onayladı (Oh)
Know she bettin’ on me, she won’t lose (Oh)
– Bana bahis oynadığını bil, kaybetmeyecek (Oh)

You do what you do and you knew
– Yaptığın şeyi yaptın ve biliyordun.
And you, you knew that I’ma ride
– Ve sen, benim ata bineceğimi biliyordun.
Now throw that ass in, make it come back (Oh, nah)
– Şimdi o kıçı içeri at, geri gelmesini sağla (Oh, hayır)
Anything that you want, you can have that
– İstediğin her şeye sahip olabilirsin.
Young nigga ain’t ever have to make a comeback
– Genç zenci asla geri dönmek zorunda kalmaz.
I’m the one sittin’ on the hill with a big bag
– Tepede kocaman bir çantayla oturan benim.
I gotta go hard, we ain’t never gon’ stop
– Sert olmalıyım, asla durmayacağız
Once I’m finally started, you know that I’m turnin’ up, you know
– Nihayet başladığımda, ortaya çıktığımı biliyorsun, biliyorsun

Not expressin’ myself ’cause I’m scared you gon’ leave
– Gitmenden korktuğum için kendimi ifade etmiyorum.
You wanna tell you the reasons for things
– Sana bazı şeylerin nedenlerini anlatmak istiyorsun.
‘Cause I know that you think a certain way and it’s not what it seems
– Çünkü belli bir şekilde düşündüğünü biliyorum ve göründüğü gibi değil
Lil’ shawty insurance ’cause I’m feelin’ too tight
– Lil’ shawty ınsurance ‘çünkü kendimi çok sıkı hissediyorum
And I get what you want then you bannin’ my side
– Ve istediğini elde ediyorum sonra sen benim tarafımı yasaklıyorsun
See, my exes are addin’ you later, fah
– Gördün mü, eski sevgililerim seni sonra ekliyor, fah
Don’t be sayin’ what you say, got me hurtin’ inside
– Ne dediğini söyleme, içim acıyor.
She know one thing, I’m G’d up
– O bir şey biliyor, ben uyandım.
Shawty motivatin’ me, think I need her
– Shawty beni motive ediyor, sanırım ona ihtiyacım var.
Can’t a new bitch make me leave her (Mm)
– Yeni bir kaltak onu terk etmemi sağlayamaz mı?
As long as I got you, with bitches, I’m through
– Seni yakaladığım sürece, sürtüklerle işim bitti.
For a fact, I won’t watch you, you fuck up, that’s you
– Aslına bakarsan, seni izlemeyeceğim, çuvallıyorsun, bu sensin.

‘Cause you do what you do and you knew
– Çünkü yaptığın şeyi yaptın ve biliyordun.
And you, you knew that I’ma ride
– Ve sen, benim ata bineceğimi biliyordun.
Throw that ass in, make it come back (Oh, nah)
– O kıçı içeri at, geri gelmesini sağla (Oh, hayır)
Anything that you want, you can have that
– İstediğin her şeye sahip olabilirsin.
Young nigga ain’t ever have to make a comeback
– Genç zenci asla geri dönmek zorunda kalmaz.
I’m the one sittin’ on the hill with a big bag
– Tepede kocaman bir çantayla oturan benim.
I gotta go hard, we ain’t never gon’ stop
– Sert olmalıyım, asla durmayacağız
Once I’m finally started, you know that I’m turnin’ up, you know (Turn up)
– Sonunda başladığımda, ortaya çıktığımı biliyorsun, biliyorsun (Ortaya çık)