Beyoncé & Madonna – BREAK MY SOUL (THE QUEENS REMIX) İspanyolca Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Ooh, la, la
– Ooh, la, la
Ooh, la, la, la, la
– Ooh, la, la, la, la
La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la
– La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la
La-la-la-la, la-la-la-la, la
– La-la-la-la, la-la-la-la, la
Ooh, la, la
– Ooh, la, la
La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la
– La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la
La-la-la-la, la-la-la-la, la (Ooh, la, la, la)
– La-la-la-la, la-la-la-la, la (Ooh, la, la, la)
I, mother of my house, vow, to keep my f–ing mouth to myself (La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la)
– Ben, evimin annesi, ağzımı kendime saklamaya yemin ederim (La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la)
You make me smile, I vow to love thy hater
– Beni gülümsetiyorsun, nefretini seveceğime yemin ediyorum.
I believe in you, you can do it
– Sana inanıyorum, yapabilirsin.
Release ya anger, release ya mind
– Öfkeni serbest bırak, aklını serbest bırak
Release ya job, release the time
– İşini bırak, zamanı bırak
Release ya trade, release the stress
– Ticareti serbest bırak, stresi serbest bırak
Release the love, forget the rest (You can do it)
– Aşkı serbest bırak, gerisini unut (Yapabilirsin)
Release, repressed, suppressed, regressed, redirect all that anger (To me)
– Tüm bu öfkeyi serbest bırakmak, bastırmak, bastırmak, geri dönmek, yönlendirmek (Bana)
Give it to me (To me), give it to me (You can do it)
– Bana ver (Bana), bana ver (Yapabilirsin)
Everybody (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)
– Herkes (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)
Everybody (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)
– Herkes (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)
Everybody (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)
– Herkes (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)
I’m built for this, I can take it (Everybody)
– Bunun için yaratıldım, onu alabilirim (Herkes)
I can take it, you can do it
– Ben alabilirim, sen yapabilirsin.

I just fell in love
– Sadece aşık oldum
And I just quit my job (Move to the music)
– Ve ben sadece işimi bıraktım (Müziğe geçiyorum)

I’m gonna find new drive
– Ben yeni sürücü bulacağım
Damn, they work me so damn hard
– Lanet olsun, çok zor iş onlar
Work by nine
– Dokuza kadar çalış
Then off past five
– Sonra beşi geçti.
And they work my nerves
– Ve sinirlerimi çalıştırıyorlar.
That’s why I cannot sleep at night (You know you can do it)
– Bu yüzden geceleri uyuyamıyorum (Yapabileceğini biliyorsun)

I’m lookin’ for motivation (You motivate me)
– Motivasyon arıyorum (Beni motive ediyorsun)
I’m lookin’ for a new foundation, yeah (Thank you)
– Yeni bir vakıf arıyorum, evet (Teşekkür ederim)
And I’m on that new vibration (Just keep speaking my name)
– Ve ben o yeni titreşimdeyim (Sadece adımı söylemeye devam et)
I’m buildin’ my own foundation, yeah
– Kendi vakfımı kuruyorum, evet
Hol’ up, oh, baby, baby (Hol’ up)
– Hol’up, oh, bebeğim, bebeğim (Hol’ up)

You won’t break my soul
– Ruhumu kırmayacaksın.
You won’t break my soul
– Ruhumu kırmayacaksın.
You won’t break my soul (Go with the flow)
– Ruhumu kırmayacaksın (Akışa devam et)
You won’t break my soul (You know you can do it)
– Ruhumu kırmayacaksın (Yapabileceğini biliyorsun)
I’m tellin’ everybody, na, na
– Söylüyorum herkes ben, na, na
Everybody
– Herkes
Everybody (Go with the flow)
– Herkes (Akışa devam etsin)
Everybody (You know–, I’m built for this)
– Herkes (Bilirsin-, bunun için yaratıldım)

I’m ’bout to explode, take off this load
– Patlamak üzereyim, şu yükü çıkarın.
Bend it, bust it open, won’t ya make it go
– Bükün, açın, başaramaz mısınız?
I’m ’bout to explode, take off this load
– Patlamak üzereyim, şu yükü çıkarın.
Bend it, bust it open, won’t ya make it go
– Bükün, açın, başaramaz mısınız?
Bend it, bust it open, bend it, bust it open, bend it, bend it
– Bükün, açın, bükün, açın, bükün, bükün, bükün
Bend it, bust it open, bend it, bust it open, bend it, bend it
– Bükün, açın, bükün, açın, bükün, bükün, bükün
Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka
– Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka
Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka
– Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka

I’ma let down my hair ’cause I lost my mind
– Saçımı yarı yolda bırakacağım çünkü aklımı kaybettim.
Bey is back and I’m sleepin’ real good at night
– Bey geri döndü ve geceleri çok iyi uyuyorum.
The queens in the front and the Doms in the back
– Öndeki kraliçeler ve arkadaki Domlar
Ain’t takin’ no flicks but the whole clique snapped
– Hiç film çekmiyorum ama bütün klik koptu
It’s a whole lot of people in the house
– Evde bir sürü insan var.
Tryin’ to smoke with the yak in your mouth
– Ağzındaki yak ile sigara içmeye çalışıyorum.
And we back outside
– Ve dışarı biz
You said you outside, but you ain’t that outside
– Dışarıda olduğunu söylemiştin ama dışarıda değilsin.
Worldwide hoodie with the mask outside
– Dışarıda maskeli dünya çapında kapüşonlu sweatshirt
In case you forgot how we act outside
– Dışarıda nasıl davrandığımızı unuttuysan diye.

(Strike a pose)
– (Poz ver)
Love thy hater, woo (Vogue)
– Nefretini sev, woo (Moda)
Queen Mother Madonna, I love ya
– Kraliçe Anne Madonna, seni seviyorum
(Strike a pose, vogue)
– (Poz ver, vogue)
(You know you can do it)
– (Yapabileceğini biliyorsun)
Rosetta Tharpe, Santigold (Vogue)
– Rosetta Tharpe, Santigold (Moda)
Bessie Smith, Nina Simone (Vogue)
– Bessie Smith, Nina Simone (Moda)
Betty Davis, Solange Knowles
– Betty Davis, Solange Knowles
Badu, Lizzo, Kelly Rowl’ (You know you can do it)
– Badu, Lizzo, Kelly Rowl (Yapabileceğini biliyorsun)
Lauryn Hill, Roberta Flack
– Lauryn Hill, Roberta Flack
Toni, Janet, Tierra Whack (Let your body move to the music)
– Toni, Janet, Tierra Patlat (Vücudunuzun müziğe geçmesine izin verin)
Missy, Diana, Grace Jones
– Bayan, Diana, Grace Jones
Aretha, Anita, Grace Jones (Hey, hey, hey)
– Aretha, Anita, Grace Jones (Hey, hey, hey)
Helen Folasade Adu, Jilly from Philly, I love you, boo (Come on, vogue)
– Helen Folasade Adu, Philly’den Jilly, seni seviyorum, boo (Hadi, vogue)
Don’t just stand there, get in to it (Let your body go with the flow)
– Orada öyle durma, onu almak (vücudunuzun akışı ile gidelim)yok
Strike a pose, there’s nothing to it (You know you can do it)
– Bir poz ver, bunun için hiçbir şey yok (Yapabileceğini biliyorsun)
Vogue (Do it, do it, do it)
– Vogue (Yap, yap, yap)
Ah (Ah-ah-ah, la-la-la, la-la-la-la-la-la)
– Ah (Ah-ah-ah, la-la-la, la-la-la-la-la-la)
Mother of the House, ah (Ah-ah-ah, la-la-la)
– Evin Annesi, ah (Ah-ah-ah, la-la-la)
Michelle, Chlöe, Halle, Aaliyah (La-la-la-la-la-la, Mother of the house)
– Michelle, Chlöe, Halle, Aaliyah (La-la-la-la-la-la, Evin annesi)
Alicia, Whitney, Riri, Nicki (Ah-ah-ah, la-la-la, la-la-la-la-la-la, House of Xtravaganza)
– Alicia, Whitney, Riri, Nicki (Ah-ah-ah, la-la-la, la-la-la-la, Xtravaganza Evi)
House of Revlon, House of LaBeija (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)
– Revlon Evi, LaBeija Evi (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)
House of Amazon, the House of Aviance (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)
– Amazon Evi, Aviance Evi (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)
House of Balmain (Go with the flow), the House of Ninja (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, you know you can do it)
– Balmain Evi (Akışla git), Ninja Evi (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, yapabileceğini biliyorsun)
The House of Lanvin, House of Telfar
– Lanvin’in Evi, Telfar’ın Evi
House of Ladosha, House of Mugler (Go with the flow, you)
– Ladosha’nın Evi, Mugler’in Evi (Akışa devam et, sen)
The House of Balenciaga, the House of Mizrahi-i-i-i-i (Go with the flow)
– Balenciaga’nın Evi, Mizrahi’nin Evi-ı-ı-ı-ı (Akışla git)
Hehehehe (You know you can do it)
– Hehehehe (Yapabileceğini biliyorsun)
Yeah, yeah (La-la-la-la-la)
– Evet, evet (La-la-la-la-la)
(La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, oh, ooh, oh, yeah, you know you can do it)
– (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la, oh, ooh, oh, evet, yapabileceğini biliyorsun)

Vogue
– Moda
We go ’round in circles
– Daireler çiziyoruz
Vogue
– Moda
We go ’round in circles
– Daireler çiziyoruz
Vogue
– Moda
We go up and down
– Yukarı Aşağı gidip
Vogue
– Moda
Up and down, searchin’ for love (Love, love, love, love)
– Yukarı ve aşağı, aşkı aramak (Aşk, aşk, aşk, aşk)

(Vogue) You won’t break my soul
– (Vogue) Ruhumu kırmayacaksın
You won’t break my soul (Move to the music)
– Ruhumu kırmayacaksın (Müziğe Geç)
And I’m tellin’ everybody (Vogue)
– Ve herkese söylüyorum (Vogue)
Everybody
– Herkes
Everybody (Vogue)
– Herkes (Moda)
Everybody (Go with the flow)
– Herkes (Akışa devam etsin)
Yeah, yeah (Ooh, you got to)
– Evet, evet (Ooh, yapmalısın)
Yeah, yeah (Let your body move to the music)
– Evet, evet (Bırak vücudun müziğe geçsin)

Got motivation (Ooh, you got to)
– Motivasyonum var (Ooh, yapmalısın)
I done found me a new foundation, yeah (Let your body go with the flow)
– Kendime yeni bir temel buldum, evet (Vücudunun akışla gitmesine izin ver)
I’m takin’ my new salvation (Ooh, you got to)
– Yeni kurtuluşumu alıyorum (Ooh, yapmalısın)
And I’ma build my own foundation, yeah (Vogue, you, you know you can do it)
– Ve kendi vakfımı kuracağım, evet (Vogue, sen, yapabileceğini biliyorsun)

Go with the flow, you (Vogue, vogue)
– Akışa devam et, sen (Vogue, vogue)
Go with the flow, you know you can do it (Vogue, vogue)
– Akışa devam et, yapabileceğini biliyorsun (Vogue, vogue)
Go with the flow, you know you can do it (Vogue, vogue)
– Akışa devam et, yapabileceğini biliyorsun (Vogue, vogue)

Yorum Yapabilirsiniz
Paylaş
Ekleyen
admin

Son Yazılar

Kid Cudi – Ignite The Love İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Mmm-da-da-da-da- Mmm-da-da-da-daMmm-da-da-da-da- Mmm-da-da-da-daMmm-da-da-da-da- Mmm-da-da-da-daAnd it's sad, da-da-da-da- Ve bu üzücü, da-da-da-daAnd it's sad, da-da-da-da- Ve…

24 dakika önce eklendi

Chlöe – For The Night İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Lyrics from Instagram Live & Live Performance- İnstagram Canlı & Canlı Performans SözleriI ask myself…

24 dakika önce eklendi

Tory Lanez – No More Parties in LA İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Popped a pill, now it feel right- Bir hap attı, şimdi doğru hissediyorumYou know how…

4 saat önce eklendi

Tory Lanez – This Ain’t Working İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

This ain't workin'- Bu işe yaramıyor.This ain't workin'- Bu işe yaramıyor.Give it to me two…

4 saat önce eklendi

Roddy Ricch – Stop Breathing İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Ayy- AyyLook out the window, what do I see?- Pencereden dışarı bak, ne görüyorum?A couple…

8 saat önce eklendi

Bladee – DiSASTER PRELUDE Taylandça Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Uh, uh, uh- Uh, uh, uh(ก็มาดิสัด เมาเหี้ยๆ) Uh, uh, uh- Uh, uh, uh ... (ก็มาดิสัด…

8 saat önce eklendi