Kategoriler
F Şarkı Sözleri Çevirileri

Frank Ocean – Bad Religion İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Taxi driver
– Taksici
Be my shrink for the hour
– Bir saatliğine psikiyatristim ol.
Leave the meter running
– Sayacı çalışır durumda bırakın.
It’s rush hour
– Acele saat
So take the streets if you wanna
– İstersen sokaklara çık.
Just outrun the demons, could you?
– Şeytanlardan kaçabilir misin?

He said “Allahu akbar”
– “Allahu ekber” dedi.
I told him, “Don’t curse me”
– Ona, “Beni lanetleme” dedim.
“Bo Bo, you need prayer”
– “Bo Bo, duaya ihtiyacın var”
I guess it couldn’t hurt me
– Sanırım bana zarar veremezdi.
If it brings me to my knees, it’s a bad religion, ooh
– Eğer beni dizlerimin üstüne getirirse, bu kötü bir dindir, ooh
This unrequited love
– Bu karşılıksız aşk
To me, it’s nothin’ but a one-man cult
– Bana göre bu tek kişilik bir tarikattan başka bir şey değil.
And cyanide in my styrofoam cup
– Ve strafor bardağımda siyanür
I can never make him love me
– Beni sevmesini asla sağlayamam.
Never make him love me
– Onu asla beni sevdirme.
Love me, love me
– Sev beni, sev beni
Love me, love me
– Sev beni, sev beni
Love me, love me
– Sev beni, sev beni
Love me, love me
– Sev beni, sev beni
Love me, love
– Sev beni, sev

Taxi driver
– Taksici
I swear I’ve got three lives
– Yemin ederim üç hayatım var.
Balanced on my head like steak knives
– Kafamda biftek bıçağı gibi dengeli
I can’t tell you the truth about my disguise
– Sana kılık değiştirmemle ilgili gerçeği söyleyemem.
I can’t trust no one
– Kimseye güvenemem.

And you say “Allahu akbar”
– Sen de “Allahu ekber” diyorsun.
I told him, “Don’t curse me”
– Ona, “Beni lanetleme” dedim.
“Bo Bo, you need prayer”
– “Bo Bo, duaya ihtiyacın var”
I guess it couldn’t hurt me
– Sanırım bana zarar veremezdi.
If it brings me to my knees, it’s a bad religion
– Eğer beni dizlerimin üstüne getirirse, bu kötü bir dindir
Oh, unrequited love
– Karşılıksız aşk
To me, it’s nothin’ but a one-man cult
– Bana göre bu tek kişilik bir tarikattan başka bir şey değil.
And cyanide in my styrofoam cup
– Ve strafor bardağımda siyanür
I can never make him love me
– Beni sevmesini asla sağlayamam.
Never make him love me
– Onu asla beni sevdirme.
No, no, ahh
– Hayır, hayır, ahh

It’s a, it’s a bad religion
– Bu kötü bir din.
To be in love with someone
– Birine aşık olmak
Who could never love you
– Kim seni asla sevemez ki
Oh-oh-oh, only bad, only bad religion
– Oh-oh-oh, sadece kötü, sadece kötü din
Could have me feeling the way I do
– Benim hissettiğim gibi hissetmeme neden olabilir