Kategoriler
F Şarkı Sözleri Çevirileri

Freddie Gibbs – Vice Lord Poetry İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Yeah, uh, real quick, you know what I’m sayin’?
– Evet, çok çabuk, ne dediğimi anlıyor musun?
Yeah, (Uh, triple S) bitch
– Evet, (uh, üçlü s) kaltak

I was big rabbit before the birth of my son
– Oğlumun doğumundan önce büyük bir tavşandım.
The Earth ain’t big enough for both of us, you gotta get done
– Dünya ikimiz için de yeterince büyük değil, işini bitirmelisin.
They sayin’ they smoking top fives
– En iyi beşleri içtiklerini söylüyorlar.
But you ain’t burned up the one
– Ama sen onu yakmadın.
Uh, fuck niggas talkin’ ’bout? (Fuck niggas talkin’ ’bout?)
– Siktiğimin zencileri mi konuşuyor? (Fuck niggas talkin’ ’bout?)
Like every time I hit the booth
– Kulübeye her girdiğimde olduğu gibi.
I don’t leave that bitch with a body count
– O kaltağı ceset sayısıyla bırakmam.
Came up talkin’ shit as a toddler, I had a potty mouth (Yeah)
– Bir bebek olarak boktan konuşmaya geldim, lazımlık ağzım vardı (Evet)
All the girls I ever got pregnant I trick the body out
– Hamile kaldığım tüm kızları kandırıp cesedi dışarı çıkarıyorum.
Lift that ass up, got them titties did
– O kıçına asansör, onları memeleri mi var
Got rich and didn’t die tryin’, fuck all the many men
– Zengin oldu ve o da bu uğurda öleceğiz, hepimiz birçok erkek beni becerdi
Got rich and put ’em on tour, shoutout my mini-mes (Yeah)
– Zengin oldum ve onları turneye çıkardım, minişlerimi haykırdım (Evet)
Only thing they own is them diamond Cubans and skinny jeans (Hahaha) Only thing I got is my balls and my word if anything
– Sahip oldukları tek şey elmas Kübalılar ve dar kot pantolonlar (Hahaha) sahip olduğum tek şey taşaklarım ve sözüm
Hoes will be with any crew, give that ass to any who
– Çapalar herhangi bir ekiple birlikte olacak, o kıçı herhangi birine ver
Got they credibility winnin’ just like these rappers do (Yeah)
– Bu rapçilerin yaptığı gibi güvenilirlik kazanıyorlar (Evet)
Niggas change they name but your history ain’t detachable
– Zenciler isimlerini değiştiriyor ama geçmişin çözülemez.
I’m so grammatical I could take a sabbatical (Yeah)
– O kadar dilbilgiselim ki izin alabilirim (Evet)
Gary nigga was never no Indianimal (Yeah)
– Gary zenci asla Hintli değildi (Evet)
Built the empire from ashes and send me back a few (Yeah)
– İmparatorluğu küllerden inşa et ve bana birkaç tane geri gönder (Evet)
Niggas wanna sign me, oh, I’m the reason they signing you
– Zenciler beni imzalamak istiyor. seni imzalamalarının sebebi benim.

(Hahaha, bitch, you know what I’m sayin’?)
– (Hahaha, kaltak, ne dediğimi anlıyor musun?)
You wanna cut the Kane train, nigga
– Kane trenini kesmek istiyorsun, zenci.
I’m the motherfuckin’ blueprint, nigga
– Lanet olası plan benim, zenci.
You got the carbon copy, bitch, yeah
– Karbon kopyası sende, kaltak, Evet

Fuck the industry, you get lost in it (Yeah)
– Endüstrinin canı cehenneme, içinde kaybolursun (Evet)
BET treat a nigga like I ain’t dark-skinned (Fuck)
– Bahse girerim zenciye koyu tenli değilmişim gibi davranırsın.
But I ain’t fuck with y’all since 106 & Park ended
– Ama 106 & amp; Park sona erdiğinden beri sizinle dalga geçmiyorum
Cypher’s just a waste of time ’cause I walk the park with it
– Cypher sadece zaman kaybı çünkü onunla parkta yürüyorum.
Snow said: “Let’s hits the awards”, but we ain’t dressin’ up
– Snow, “hadi ödüllere katılalım” dedi, ama giyinmiyoruz.
Showed up in a tank top and chucks, he in a fuckin’ tux
– Tank top ve aynalar geldi, lanet bir smokin giyen adam
Textin’ Ross to get some advice, he keep me buttoned up
– Textın’ bazı tavsiyeler almak için Ross, düğmeli beni tutmak istiyor
I disrespected bro several years ago, I was fuckin’ up (Yeah)
– Birkaç yıl önce kardeşime saygısızlık ettim, sıçıyordum (Evet)
Now I love him like my momma son
– Şimdi onu annem oğlum gibi seviyorum.
House up in the hills ain’t shit ’til you get your momma one
– Tepelerdeki ev, annene bir tane alana kadar bir bok olmaz.
You a certified crack baby, I gave you momma funds
– Sen sertifikalı bir çatlak bebeksin, sana anneme para verdim.
Pray the lord forgive me for selling dope during Ramadan, uh
– Dua et de Ramazan ayında uyuşturucu sattığım için beni bağışlasın.
Dua keep a nigga stable
– Dua bir zenciyi sabit tut
Them crackers mark a nigga grave before you touch the cradle
– Beşiğe dokunmadan önce o krakerler zencilerin mezarını işaretliyor.
I sent a ton off to the Moes ’cause I was more than able (Feed)
– Moe’lere bir ton yolladım çünkü Besleyebildiğimden daha fazlasıydım.
They let the GDs in the door, the lords was at the table (Feed)
– Gds’nin kapıya girmesine izin verdiler, lordlar masadaydı (besleme).

(Triple S exercise) You know I’m sayin’, nigga
– Dediğimi biliyorsun, zenci.
Big rabbit, not lil rabbit
– Büyük tavşan, küçük tavşan değil
Lil rabbit with the babysitter, bitch
– Bebek bakıcısı ile Lil tavşan, kaltak
You know what I’m sayin’?
– Ne dediğimi biliyor musun?
You gotta deal with the big boy
– Koca oğlanla uğraşmak zorundasın.
(I can already feel my trappin’ mojo returnin’)
– (Tuzak mojomun geri döndüğünü zaten hissedebiliyorum)


Uh, yeah
– Evet
Rest in peace Big Time, nigga
– Büyük bir huzur içinde yat, zenci.
You know what I’m sayin’, nigga? (Broadway)
– Ne dediğimi anlıyor musun zenci? (Broadway)
That private school shit is expensive (Triple S)
– Bu özel okul boku pahalı (üçlü)
Ayo, roaches on my cereal boxes, in Gary living poor
– Ayo, tahıl kutularımdaki hamamböcekleri, Gary’de fakir yaşıyor
Same meal Saturday morning, we watchin’ Diff’rent Strokes
– Cumartesi sabahı aynı yemek, farklı vuruşları izliyoruz.
Diego shakin’ up with me, Ced and them niggas flippin folks
– Diego benimle, Ced’le ve o zencilerle dalga geçiyor.
I was sellin’ dope when Kanye was workin’ at River Oaks (Yeah, yeah)
– Kanye River Oaks’ta çalışırken uyuşturucu satıyordum (Evet, Evet)
I did it with no radio
– Radyo olmadan yaptım.
Had a million dollars before I ever met Ebro (Yeah)
– Ebro’yla tanışmadan önce bir milyon dolarım vardı (Evet)
‘Cause up until this point my activities was illegal (Yeah)
– Çünkü bu noktaya kadar faaliyetlerim yasadışıydı (Evet).
I never made a chart, I ain’t let it fuck with my ego (Fuck a ego)
– Hiç bir grafik yaptım, benim egom ile (bir ego LAN lanet olsun buna izin vermem
What I drop spark fear
– Bıraktığım şey korkuyu körüklüyor
I had the album of the year, bitch, you can ask Nasir
– Yılın albümü bende, kaltak, nasir’e sorabilirsin.
The gangsta rapper of the year runnin’ like ten years straight
– Yılın gangsta rapçisi on yıl üst üste koşuyor
Sometimes I feel like all my flowers comin’ ten years late (That’s how I feel, bitch)
– Bazen tüm çiçeklerimin on yıl geç geldiğini hissediyorum (işte böyle hissediyorum, kaltak)
But fuck it (That’s how I feel, nigga)
– Ama siktir et (işte böyle hissediyorum, zenci)
Vice Lord poetry (Yeah)
– Vice Lord şiiri (Evet)
Had to be twice as nice as these niggas for y’all to notice me
– Beni fark etmeniz için bu zencilerden iki kat daha nazik olmanız gerekiyordu.
King rabbit, nobody over me
– Kral tavşan, üstümde kimse yok.
If I had a time machine
– Eğer bir zaman makinem olsaydı
The younger Fred would be buying bricks from the older me
– Genç Fred benden büyük tuğla alacaktı.
If I had a time machine I would bring Chad Butler back
– Eğer bir zaman makinem olsaydı Chad Butler’ı geri getirirdim.
Candy painted, sitting on blades, so how you lovin’ that?
– Şekerler boyanmış, bıçakların üzerinde oturuyor, Peki bunu nasıl seversin?
Oh, you lovin’ that?
– Oh, bu aşk mı?