Kategoriler
J Şarkı Sözleri Çevirileri Y

Juice WRLD & Young Thug – Internet (Sky High) İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

I wanna do her with her friend, what’s good?
– Onu arkadaşıyla yapmak istiyorum, iyi olan ne?
Baby, I got them bands
– Bebeğim, bantları aldım.
Runnin’ up them bands, bitch I’m—
– O grupları çalıştırıyorum, kaltak ben—
Bitch, my pockets lookin’ big, big
– Kaltak, ceplerim kocaman, kocaman görünüyor
Now my pockets lookin’ big
– Şimdi ceplerim büyük görünüyor
Ayy, pockets lookin’ big
– Ayy, cepler büyük görünüyor
Uh
– Ah

Bank account lookin’ big
– Banka hesabı büyük görünüyor
.40 make you dance like a jig
– .40 bir jig gibi dans etmeni sağla
You in the way, put a hole in your wig
– Sen yoluna çık, peruğuna bir delik aç.
Desert Eagle on me, bitch, the bullet hole big
– Çöl Kartalı üzerimde, kaltak, kurşun deliği büyük
I don’t like revolvers, they only hold six
– Tabancaları sevmiyorum, sadece altı tane tutuyorlar.
Yeah, I hang with them demons, no 6-6-6
– Evet, onlarla takılıyorum iblisler, hayır 6-6-6
Yo’ bitch swallowing my semen
– Orospu spermimi yutuyor
Forgetting the meaning, of self-respect
– Öz saygının anlamını unutmak
Fuck her face, then put it on the Internet
– Yüzünü siktir et, sonra internete koy.

I just been lettin’ the cash grow
– Paranın büyümesine izin veriyordum.
Run up on me, die faster
– Üstüme koş, daha hızlı öl
I’m a real nigga, no, I’m not an actor
– Ben gerçek bir zenciyim, hayır, oyuncu değilim
Double cup with that red lean, I’ma sip classy
– O kırmızı yalın bardakla duble kap, şık bir yudum alacağım.
Dior on my feet, I feel classy
– Ayaklarımın üzerinde Dior, klas hissediyorum
You say you love me, do you mean that?
– Beni sevdiğini söylüyorsun, öyle mi demek istiyorsun?
I don’t think so, ’cause you weren’t there when I was down bad
– Sanmıyorum, çünkü ben kötü durumdayken sen orada değildin.
I don’t think so, bitch, I know so
– Sanmıyorum, kaltak, biliyorum
Money by the boatload
– Tekne dolusu para
I know why these hoes acting nice
– Bu çapaların neden iyi davrandığını biliyorum.
‘Cause I’m a rich guy
– Çünkü ben zengin bir adamım
Been on my own shit, let that shit fly
– Kendi bokumdaydım, bırak uçsun
Taking trips off of the Percs, I be sky high
– Perc’lerden trip atarken, göklerde olacağım
In the sky sippin’ on red lean like it’s red wine, red wine
– Gökyüzünde kırmızıyı yudumlarken kırmızı şarap gibi yalın, kırmızı şarap

Bank account lookin’ big
– Banka hesabı büyük görünüyor
.40 make you dance like a jig
– .40 bir jig gibi dans etmeni sağla
You in the way, put a hole in your wig
– Sen yoluna çık, peruğuna bir delik aç.
Desert Eagle on me, bitch, the bullet hole big
– Çöl Kartalı üzerimde, kaltak, kurşun deliği büyük
I don’t like revolvers, they only hold six
– Tabancaları sevmiyorum, sadece altı tane tutuyorlar.
Yeah, I hang with them demons, no 6-6-6
– Evet, onlarla takılıyorum iblisler, hayır 6-6-6
Yo’ bitch swallowing my semen
– Orospu spermimi yutuyor
Forgetting the meaning, of self-respect
– Öz saygının anlamını unutmak
Fuck her face, then put it on the Internet
– Yüzünü siktir et, sonra internete koy.

When I see diamonds, my senses start twinglin’ (Young SEX)
– Elmasları gördüğümde duyularım dönmeye başlar (Genç seks)
Young nigga, twelve phones, all of ’em ringin’
– Genç zenci, on iki telefon, hepsi çalıyor.
Like, “Brr brr! Hello, do you need me?”
– Mesela, “Brr brr! Alo, bana ihtiyacın var mı?”
Like, “Brr brr! Hell no, baby, beat it”
– Mesela, “Brr brr! Kahretsin hayır bebeğim, defol git. “
Army green…
– Ordu yeşili…
‘Cause I spend all my money on my friends
– Çünkü bütün paramı arkadaşlarıma harcıyorum
How the fuck your drip…
– Damlan nasıl…

Bank account lookin’ big
– Banka hesabı büyük görünüyor
.40 make you dance like a jig
– .40 bir jig gibi dans etmeni sağla
You in the way, put a hole in your wig
– Sen yoluna çık, peruğuna bir delik aç.
Desert Eagle on me, bitch, the bullet hole big
– Çöl Kartalı üzerimde, kaltak, kurşun deliği büyük
I don’t like revolvers, they only hold six
– Tabancaları sevmiyorum, sadece altı tane tutuyorlar.
Yeah, I hang with them demons, no 6-6-6
– Evet, onlarla takılıyorum iblisler, hayır 6-6-6
Yo’ bitch swallowing my semen
– Orospu spermimi yutuyor
Forgetting the meaning, of self-respect
– Öz saygının anlamını unutmak
Fuck her face, then put it on the Internet
– Yüzünü siktir et, sonra internete koy.