Kategoriler
Genel M Şarkı Sözleri Çevirileri

Motionless In White – Voices İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Voices, in my head again
– Yine kafamda sesler
Trapped in a war inside my own skin
– Kendi tenimin içinde bir savaşta hapsolmuş
They’re pulling me under (Go)
– Beni aşağı çekiyorlar (Git)
I’ve swallowed myself but the fever remains
– Kendimi yuttum ama ateş kaldı
I’m numb to the pleasure but still feel the pain
– Zevk için uyuşuyorum ama yine de acıyı hissediyorum
If I showed you my soul would you cover your eyes?
– Sana ruhumu gösterirsem gözlerini kapatır mısın?
If I told you the truth would you dare me to lie?
– Sana gerçeği söylersem bana yalan söylemeye cesaret eder misin?
I keep it all inside because I know the man is everything but kind
– Her şeyi içimde tutuyorum çünkü biliyorum ki adam her şey ama nazik
Voices in my head again
– Kafamdaki sesler yine
Baiting me in a war I can’t win
– Kazanamayacağım bir savaşta beni dövüyor
I can hear them now
– Onları şimdi duyabiliyorum

Trapped in a game inside my own skin
– Kendi tenimin içinde bir oyunda hapsolmuşum
And I don’t know myself anymore
– Ve artık kendimi bilmiyorum
They’re pulling me under
– Beni aşağı çekiyorlar
Voices, Voices
– Sesler, Sesler
As I walk through this valley of shadows and death
– Bu gölgeler ve ölüm vadisinde yürürken
I curse not the ‘wicked”, I praise not the ‘blessed”
– ‘Kötüleri’ lanetlemiyorum, ‘kutsananları’ övmüyorum
If I told you the truth, you’d beg me to change
– Sana gerçeği söylersem, değişmem için yalvarırdın
If fear were a currency, you’d own the bank
– Korku bir para birimi olsaydı, bankanın sahibi olurdun
Voices, In my head again
– Sesler, yine kafamda
Baiting me in a war I can’t win
– Kazanamayacağım bir savaşta beni dövüyor
I can hear them now
– Onları şimdi duyabiliyorum
Trapped in a game inside my own skin
– Kendi tenimin içinde bir oyunda hapsolmuşum
And I don’t know myself anymore
-Ve artık kendimi bilmiyorum
They’re pulling me under
– Beni aşağı çekiyorlar
Voices
– Sesler