Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

The Game – No Man Falls İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

No man fall, we all crutches
– Kimse düşmesin, hepimiz koltuk değneğiyiz.
I dancehall, I blame Dudus
– Dans ediyorum, Dudus’u suçluyorum.
I don’t smile, the chain blushes
– Gülümsemiyorum, zincir kızarıyor.
In my Ukraine, there’s no Russias
– Benim Ukrayna’mda Rus yok.
Kalashnikov, don’t piss me off
– Kalaşnikof, beni kızdırma.
Walk down with the Special, turn your grizzly off
– Özelle birlikte yürü, boz ayını kapat.
Memory off, memory loss
– Hafıza kapalı, hafıza kaybı
Put the fire out in a nigga attic, turn his chimney off
– Bir zencinin tavan arasındaki yangını söndürün, bacasını kapatın.
Simply boss, the cross between God body and John Gotti
– Sadece patron, Tanrı bedeni ve John Gotti arasındaki haç
No Sammy the Bull could tell where we hide bodies
– Boğa Sammy cesetleri nereye sakladığımızı söyleyemezdi.
So why try me? My young niggas going kamikaze
– Öyleyse neden beni deniyorsun? Genç zencilerim kamikaze gidiyor
Frank White, meet me in the lobby
– Frank White, lobide buluşalım.
Shooter’s got a bullet with your name on it
– Tetikçinin üzerinde ismin yazılı bir kurşun var.
Always got a method to my madness, bring the pain on it
– Her zaman çılgınlığımın bir yöntemi vardır, acıyı üstüne getir
I will leave a stain on it, make me go insane on it
– Üzerinde bir leke bırakacağım, beni delirteceğim.
See me with the gang so you know I put The Game on it, Push
– Beni çeteyle gör, böylece Oyunu benim üstlendiğimi biliyorsun, İt.

Drugs like we got a membership
– Üyeliğimiz varmış gibi uyuşturucular
These are the keys you cannot start a engine with
– Bunlar bir motoru çalıştıramayacağınız anahtarlardır
Mario Brothers, we stand on bricks
– Mario Kardeşler, tuğlaların üzerinde duruyoruz
So many extendos, it’s like I’m the third member of the Clipse
– Pek çok extendos, sanki Klibin üçüncü üyesiymişim gibi
For real, why would I ever lie to you?
– Gerçekten, neden sana yalan söyleyeyim ki?
If it’s beef, I’ll pick your baby mama up, and your son
– Eğer sorun etse, anneni ve oğlunu alırım.
Strap that lil’ nigga in his car seat, make her drive to you
– O küçük zenciyi araba koltuğuna bağla, seni götürmesini sağla.
Draw you out the house and let both them go
– Seni evden çıkarıp ikisinin de gitmesine izin ver.
Balenciaga mask on like, “Where’d COVID go?”
– Balenciaga, “COVİD nereye gitti?”
Walk in Delilah’s forty-deep like I own Death Row
– Delilah’ın kırk derinde benim Ölüm Hücrem gibi yürü
Say it with my chest, wearing no vest, though
– Göğsümle söyle, yeleksiz olsa da
Aftermath in the rearview, so I drove for you
– Sonra dikizde, ben de senin için sürdüm.
Without the chain, without the ring
– Zincir olmadan, halka olmadan
The one I bought with my advance when them ounces came
– O onslar geldiğinde avansımla aldığım
What 50 look like doing the verses without The Game?
– 50 Ayetleri Oyunsuz yapmak neye benziyor?
Earth, Wind & Fire, Ron Isley without the cane?
– Dünya, Rüzgar ve Ateş, bastonsuz Ron Isley?
And where would I be without the ‘caine?
– Peki kane olmadan nerede olurdum?
Probably the same place Aubrey Graham would be without Lil Wayne
– Muhtemelen Aubrey Graham’ın Lil Wayne olmadan olacağı yer.
Same place Kendrick Lamar would be without Sherane
– Kendrick Lamar’ın Sherane’siz kalacağı yerin aynısı.
Same place Michael Jackson’d be without Jermaine
– Michael Jackson’ın Jermaine’siz kalacağı yer.
The Jackson Four just don’t hit the same
– Jackson Dördü aynı şekilde vurmuyor.
We the new dope, take that Fentanyl out your veins
– Biz yeni uyuşturucuyuz, o Fentanili damarlarından çıkar.
First thing I did was cut it when them couches came
– İlk yaptığım şey kanepeler geldiğinde onu kesmekti.
Sold all that rock and still wouldn’t vouch for Dame
– O kadar taşı sattım ve hala Kadına kefil olamadım.

Okay, I’m really one of them, chains, got a bunch of them
– Tamam, ben gerçekten onlardan biriyim, zincirler, onlardan bir demet var
Brunch with billionaires, they look around like I snuck in here
– Milyarderlerle brunch, sanki buraya gizlice girmişim gibi etrafa bakıyorlar.
Plus I smell like money from my skully to my underwear
– Ayrıca skully’mden iç çamaşırıma kadar para gibi kokuyorum.
Couple diamond chains with some diamond chains up under there
– Aşağıda birkaç elmas zinciri olan birkaç elmas zinciri var
F and N with hollow tips, I ain’t with the politics
– F ve N içi boş uçlu, ben siyasetle ilgili değilim
Screensaver was a room filled with a thousand bricks
– Screensaver bin tuğla ile dolu bir oda oldu
You know how I’m coming, boo, make it hard to swallow it
– Nasıl geldiğimi biliyorsun, boo, yutmayı güçleştir
If you don’t see me shining, bitch, you need a optometrist
– Eğer parladığımı görmüyorsan, kaltak, bir optometriste ihtiyacın var
Leather all year ’round, color coffee brown
– Tüm yıl boyunca deri, kahve rengi kahverengi
Always with my dog like I’m Charlie Brown
– Her zaman Charlie Brown gibi köpeğimle birlikteyim.
As far as the style, this shit is hardly found
– Stile gelince, bu bok neredeyse hiç bulunamadı
I got the Holy Ghost, somebody calm me down
– Kutsal Ruh bende, biri beni sakinleştirsin.
This for street niggas who ain’t got they first Rollie
– Bu ilk rolü olmayan sokak zencileri için.
This for drug dealers who know when 12 patrollin’
– Bu 12 devriyenin ne zaman olduğunu bilen uyuşturucu satıcıları için.
This for real bitches that know when niggas be phony
– Bu zencilerin sahte olduğunu bilen gerçek sürtükler için
Crime pays the most and you niggas can’t afford it
– En çok suç öder ve siz zenciler buna gücünüz yetmez
Tony Alimony, married to the streets
– Tony Nafakası, sokaklarla evli
Her ass fat, legs bony, the J’s know me
– Kıçı şişman, bacakları kemikli, J’ler beni tanıyor
‘Cause I used to have glass on me, and strippers know me
– Çünkü üzerimde cam vardı ve striptizciler beni tanıyordu.
‘Cause I come and throw cash on ’em, slap ’em like a bag, boy (Yeah)
– Çünkü gelip onlara para atarım, çuval gibi tokatlarım, evlat (Evet)
And when I take her on a date, she need a passport (Uh)
– Ve onu bir randevuya götürdüğümde pasaporta ihtiyacı var (Uh)
I got her ass done, I got her what she asked for
– Kıçını hallettim, istediğini aldım.
I told her to bring her friend, I’ma pay for her (Pay)
– Ona arkadaşını getirmesini söyledim, onun parasını ödeyeceğim (Öde)
Then kicked her out the group chat, she had a Android
– Sonra onu grup sohbetinden kovdu, bir Android vardı
This sample sound like auntie on the dancefloor (Auntie)
– Bu örnek dans pistindeki teyze gibi geliyor (Teyze)
It sound like a hundred pounds in the bando (Bando)
– Bandoda yüz pound gibi geliyor (Bando)
It sound like a fucking coupe filled with ammo
– Cephaneyle dolu bir kupaya benziyor.
It sound like a Rolls, Maybach, and Lambo’
– Rolls, Maybach ve Lambo gibi geliyor.
It sound like a Rolls, Maybach, and Lambo’ (Yeah)
– Rolls, Maybach ve Lambo gibi geliyor.
It sound like a Rolls, Maybach, and Lambo’ (Yeah)
– Rolls, Maybach ve Lambo gibi geliyor.
It sound like a Rolls, Maybach, and Lambo’
– Rolls, Maybach ve Lambo gibi geliyor.
It sound like a Rolls, Maybach, and Lambo’
– Rolls, Maybach ve Lambo gibi geliyor.

It sound like a ’64 in a glasshouse
– Bir serada ’64 gibi geliyor
It sound like a ’64 in a glasshouse
– Bir serada ’64 gibi geliyor
It sound like a ’64 in a glasshouse
– Bir serada ’64 gibi geliyor
Riding through Compton, hitting switches with the ass out
– Compton’a binip, anahtarlara kıçından vurarak
You’re much too good for me
– Benim için fazla iyisin.