Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

The Game – Murda İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Dre, I see dead people– Dre, ölü insanlar görüyorum. Murda Murda, leave mine alone– Murda Murda, benimkini rahat bırak.Betta mind your own,(or its)– Betta kendine dikkat et, (veya onun)Murda murda, When the heat is on– Murda murda, ısı açıkkenBetta ride with chrome(or its)– Chrome (veya onun) ile Betta yolculuğuMurda Murda, If that beam is on– […]

Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

The Game – DRAKE with the BRAIDS İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Yo, what up, um– Hey, n’aber, umYeah, I just wanted to check back in with you– Evet, sadece seninle tekrar görüşmek istedim.You know, that feature thing– Bilirsin, şu özellik olayıFeature thing’s probably not gonna work out right now– Uzun metrajlı şeyler muhtemelen şu anda işe yaramayacak.It’s just, um, just got a lot goin’ on, you […]

Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

The Game – Chrome Slugs & Harmony İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

We got London on da Track– Londra yolunda.Not against rap– Rap’e karşı değilWe’re not against rappers– Rapçilere karşı değiliz.But we are against those thugs– Ama biz o haydutlara karşıyız.It’s the thuggish, ruggish bone– Bu haydut, sağlam kemikIt’s the thuggish, ruggish bone– Bu haydut, sağlam kemikIt’s the thuggish, ruggish bone– Bu haydut, sağlam kemikIt’s the thuggish, […]

Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

The Game – Burnin’ Checks İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Everybody from New York, rappin’ about my Adidas– New York’lu herkes Adidas’ım hakkında rap yapıyor.And my chain, this, and this, and South Bronx and everything– Ve zincirim, bu ve bu ve Güney Bronx ve her şeyI wanted to put my city on the map– Şehrimi haritaya koymak istedim.Ayo, Peso, what these niggas want from me– […]

Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

The Game – No Man Falls İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

No man fall, we all crutches– Kimse düşmesin, hepimiz koltuk değneğiyiz.I dancehall, I blame Dudus– Dans ediyorum, Dudus’u suçluyorum.I don’t smile, the chain blushes– Gülümsemiyorum, zincir kızarıyor.In my Ukraine, there’s no Russias– Benim Ukrayna’mda Rus yok.Kalashnikov, don’t piss me off– Kalaşnikof, beni kızdırma.Walk down with the Special, turn your grizzly off– Özelle birlikte yürü, boz […]

Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

The Game – One Time İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

The Fentanyl free, but the addiction gon’ cost you– Fentanil içermez ama bağımlılık sana pahalıya patlar.One time, one time, nigga, one time– Bir kez, bir kez zenci, bir kezI lost you, FN-ed out your eyes when I crossed you– Seni kaybetmiştim, seni geçtiğimde gözlerini oymuştum.Stretch Maybach instead of payin’ my lawsuits– Davalarımı ödemek yerine Maybach’ı […]

Kategoriler
H Şarkı Sözleri Çevirileri T

The Game & Hit-Boy – Violence İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

You know this album, I’ma say it like this, yo:– Bu albümü biliyorsun, böyle söyleyeceğim, yo:I’m tellin’ everyone right now, 2022– Şu anda herkese söylüyorum, 2022That Game and Hit gon’ be dangerous, mark my word– Bu Oyun ve Vuruş tehlikeli olacak, sözümü tut When they play that new Geezy, all the dope boys go brazy– […]

Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

The Game – Violence İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

You know this album, I’ma say it like this, yo:– Bu albümü biliyorsun, böyle söyleyeceğim, yo:I’m tellin’ everyone right now, 2022– Şu anda herkese söylüyorum, 2022That Game and Hit gon’ be dangerous, mark my word– Bu Oyun ve Vuruş tehlikeli olacak, sözümü tut When they play that new Geezy, all the dope boys go brazy– […]

Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri T

The Game – The Black Slim Shady* İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Lyrics from snippet– Snippet’ten şarkı sözleri Tell Dre I’m better than every nigga he ever signed– Dre’ye imzaladığı her zenciden daha iyi olduğumu söyle.And if Slim Shady white, I guess I’m sniffing coke lines– Ve eğer İnce Gölgeli beyazsa, sanırım kola çizgilerini kokluyorum

Kategoriler
K Şarkı Sözleri Çevirileri T

The Game & Kanye West – Eazy İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

(He was once a thug from around the way)– (Bir zamanlar yoldan geçen bir hayduttu)My life was never (Eazy)– Hayatım hiç olmadı (Eazy)My life was never (Eazy)– Hayatım hiç olmadı (Eazy) Started in my Cutlass clutchin’ heat like it’s an open oven– Cutlass’ımda başladı, sanki açık bir fırınmış gibi ısıyı tutuyordu.Puffin’ chronic, Puff and Biggie […]