Kategoriler
Şarkı Sözleri Çevirileri V

Vory – Daylight İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

I can’t, I can’t, I can’t
– Yapamam, yapamam, yapamam
I can’t, I can’t, I can’t
– Yapamam, yapamam, yapamam
I can’t, I can’t, I can’t
– Yapamam, yapamam, yapamam
I can’t, I can’t
– Yapamam, yapamam

I’m there for the kids, I’m tryin’ to live for them
– Çocukların yanındayım, onlar için yaşamaya çalışıyorum.
And I’m tryin’ to change the script
– Ve senaryoyu değiştirmeye çalışıyorum.
Sometimes, it just can’t be did
– Bazen, sadece yapılamaz
I’m dead, lifeless, untold silence
– Öldüm, cansızım, anlatılmamış sessizliğim
And I blame it on the system
– Ve bunu sistemde suçluyorum
‘Cause it was never set up for us to win
– Çünkü bizim kazanmamız için hiçbir zaman ayarlanmadı.
Manager, you look like you need a manager
– Müdür, müdüre ihtiyacın varmış gibi görünüyorsun.
Someone that can handle ya
– Seni idare edebilecek biri
Someone of my caliber
– Benim kalibremden biri.
Someone that’s gon’ handle all your business, tryna balance ya
– Her iş kolu gon’ olan biri, hassas, duygusal ve kırılgan denge ya

Day and night, day and night
– Gündüz ve gece, gündüz ve gece
Day and night, day and night
– Gündüz ve gece, gündüz ve gece
Day and night, day and night
– Gündüz ve gece, gündüz ve gece

Daylight, daylight
– Gün ışığı, gün ışığı
Daylight, daylight
– Gün ışığı, gün ışığı
Daylight, daylight
– Gün ışığı, gün ışığı
Daylight, daylight
– Gün ışığı, gün ışığı

Empty, please don’t tempt me
– Boş, lütfen beni baştan çıkarma.
They wanna end me with the same knife that they tried to hand me
– Bana vermeye çalıştıkları bıçakla sonumu vermek istiyorlar.
I can’t pretend it’s “Don’t do forgetting”
– “Unutma” gibi davranamam.
But you’re still forgiven, oh, baby
– Ama yine de affedildin bebeğim.

Day and night, day and night, yeah
– Gündüz ve gece, gündüz ve gece, evet
Day and night, day and night, yeah
– Gündüz ve gece, gündüz ve gece, evet
Day and night, day and night
– Gündüz ve gece, gündüz ve gece

But if I gotta sleep alone tonight
– Ama bu gece yalnız uyuyacaksam
I swear that my choice won’t be right
– Yemin ederim seçimim doğru olmayacak.
I swear that my choice won’t be right
– Yemin ederim seçimim doğru olmayacak.
When I’m alone, I—
– Yalnız olduğumda, ben—
Too many options, too many problems
– Çok fazla seçenek, çok fazla sorun
You wanna be my hero and try to solve them
– Kahramanım ol ve onları çözmek için denemek ister misin
But if I gotta sleep alone tonight
– Ama bu gece yalnız uyuyacaksam
I promise you she just mine for the night
– Sana söz veriyorum bu gece sadece benim olacak.
Who’s to say that the choice will be mine?
– Seçimin benim olacağını kim söyleyebilir?
Who’s to say that my choice will be right?
– Seçimimin doğru olacağını kim söyleyebilir?
Who’s to say that my choice will be right?
– Seçimimin doğru olacağını kim söyleyebilir?

Daylight, daylight
– Gün ışığı, gün ışığı
Daylight, daylight
– Gün ışığı, gün ışığı
Daylight, daylight
– Gün ışığı, gün ışığı
Daylight, daylight
– Gün ışığı, gün ışığı
Daylight, daylight
– Gün ışığı, gün ışığı

On my side of mention out of fence, I got somethin’ in the rants
– Benim tarafımda çitin dışında, rantlarda bir şey var.
Had a song colder line, hold a line, golden mine, I’m a don
– Bir şarkı vardı daha soğuk bir çizgi, bir çizgi tut, altın madeni, ben bir don’um
I’ve been holdin’ by design
– Tasarım gereği tutuyordum.
I been made by design, in the night, in the summer
– Tasarım gereği, gece, yaz aylarında yaratıldım.
I know you’re a lover in design (Daylight)
– Tasarımda aşık olduğunu biliyorum (Gün ışığı)
God made me the don, God made me your own (Daylight, daylight)
– Tanrı beni don yaptı, Tanrı beni kendin yaptı (Gün ışığı, gün ışığı)
Locked in, be your own nightmare (Daylight, daylight)
– Kilitli, kendi kabusun ol (Gün ışığı, gün ışığı)
I’ve been made bein’ song (Daylight, daylight)
– (Gün ışığı, gün ışığı)olmak şarkı oldum
Got pain bein’ alone
– Yalnızken acı çekiyorum
Can’t pay for your love, I might (Daylight, daylight)
– Aşkının bedelini ödeyemem, ödeyebilirim (Gün ışığı, gün ışığı)
I feel your pain, pain, pain
– Acını, acını, acını hissediyorum.
Pain, pain, pain, pain
– Ağrı, ağrı, ağrı, ağrı

The heartbreak I took
– Çektiğim kırık kalp
The heartbreak I took
– Çektiğim kırık kalp